Sökning: "översiktsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet översiktsplanering.

 1. 1. Framtiden som aldrig kom : En analys av 1960-talets generalplanering i Viskafors

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Filip Örn; [2021]
  Nyckelord :Planeringshistoria; Viskafors; Generalplan; Översiktsplanering; 1960-talet.;

  Sammanfattning : Viskafors är en tätort söder om Borås som länge har varit ekonomiskt dominerat av textilindustrin, men under 1970-talet drabbades orten hårt av den ekonomiska strukturomvandlingen från industri till tjänstesektor. Uppsatsen undersöker och analyserar framtidsvisioner och planering i Viskafors genom en innehållsanalys av Viskafors generalplan från 1967. LÄS MER

 2. 2. Översiktsplaneringens roll för att minska växthusgasutsläpp i det lokala klimatarbetet - En fallstudie av Lunds kommuns nya översiktsplan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Villemoes; [2021]
  Nyckelord :Master plan; Greenhouse gas emissions; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To reduce the emissions of greenhouse gases by local efforts, physical planning plays an essential part. It can have a great impact on our greenhouse gas emissions, by deciding important things as transport and energy planning. This study aims to examine the role of municipal comprehensive planning in the work to reduce greenhouse gases. LÄS MER

 3. 3. Kommuners hantering av skyddsrum vid planläggning och lovgivning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Kajsa Björkman; [2021]
  Nyckelord :Skyddsrum; befolkningsskydd; totalförsvarets intressen; allmänna intressen; planläggning; lovgivning; kommun; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of shelters is to provide protection to the civilian population in case of war. Any new shelters have not been built in Sweden since 2002 but the population has increased. The national defense planning has been resumed because of changes in the security policy situation Europe. War against Sweden cannot be ruled out. LÄS MER

 4. 4. Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning : skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Isaksson; [2021]
  Nyckelord :tätortsnära skog; kommunal skogsförvaltning; samhällsplanering; översiktsplanering; GIS; naturvårdande skötsel;

  Sammanfattning : För att kunna hantera klimatförändringarna och urbaniseringen i dagens samhälle, är det av stor vikt att den kommunala samhällsplaneringen prioriterar grönstrukturen, både gällande planering och skötsel. Skogen har en unik möjlighet till att reducera den globala uppvärmningen, och är därför i fokus för denna uppsats. LÄS MER

 5. 5. Implementering av barnkonventionen i översiktsplanering : En fallstudie av utvecklingsplan Porsön

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellin Pohjanen; [2021]
  Nyckelord :Samhällsplanering; barns rättigheter; barnperspektiv; barns deltagande; barnkonsekvensanalys; kommunal planering;

  Sammanfattning : I Sverige ratificerades barnkonventionen för över 30 år sedan men barnrättsfrågor får än idag inte tillräckligt med uppmärksamhet. Barn får mindre och mindre plats i stadsmiljöer och deras rörelsefrihet och tillgång till grönområden minskar. LÄS MER