Sökning: "genusrättsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet genusrättsvetenskap.

 1. 1. Familjen, könet och arvet - en genusrättsvetenskaplig analys av föreställningar om familj och kön i den svenska arvsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Enryd; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; arvsrätt; genusrättsvetenskap; familjeföreställningar; könsroller; genus; föräldraskap; kärnfamilj; heteronorm; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När en person avlider aktualiseras frågor om arvsrätt. Den svenska arvsrätten har ur ett historiskt perspektiv varit starkt påverkad av föreställningar om kön och familjestrukturer. Arvsreglerna är i dag könsneutrala, vilket innebär att varken en arvlåtares eller en arvtagares kön spelar roll vid fördelningen av kvarlåtenskapen. LÄS MER

 2. 2. Misstrodda målsägande i diskursiv belysning - Om synen på våldtäktsoffer i brottmålsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ragnhild Omstedt; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; straffprocessrätt; bevisrätt; bevisupptagning; bevisvärdering; trovärdighet; tillförlitlighet; stödbevisning; våldtäkt; våldtäktsoffer; brottsoffer; kritisk diskursanalys; genusvetenskap; genusrättsvetenskap; socialkonstruktivism; criminal proceedings; rape victim; critical discourse analysis; gender studies; social constructivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In public opinion, as well as in the legal system, there is a general disbelief of those who report rape. This distrust is partially founded on a reoccurring perception that women often lie when reporting crimes of sexual violence. LÄS MER

 3. 3. ROT- och RUT-avdrag : Ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Schwartz; Elin Rodin; [2019]
  Nyckelord :Juridik; Rut-avdrag; Rot-avdrag; genusrättsvetenskap; skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nödvärn mellan män och kvinnor - En genusrättsvetenskaplig undersökning om nödvärnsrättens begränsningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Nödvärn; genusrättsvetenskap; grov kvinnofridskränkning; Battered Woman Syndrome; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nödvärn fungerar i den svenska rättsordningen som en viktig säkerhetsventil för att man ska kunna försvara sig från brottsliga angrepp. På ett eller annat sätt har en sådan möjlighet alltid funnits, men den nödvärnsrätt som liknar dagens kom till när den infördes i 1864 års strafflag. LÄS MER

 5. 5. Obegripliga genus : en analys av Indiens tre lagförslag för säkrandet av transpersoners rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Jansson; [2018]
  Nyckelord :queerteori; transpersoners rättigheter; Indien; genusrättsvetenskap; problemframställning; lagförslag; HBTQI ; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom att erkänna ett tredje juridiskt genus påbörjade den storslagna NALSA-domen en rättslig utveckling som ämnar att främja transpersoners position i Indien. Utvecklingens senaste framsteg togs i form av tre lagförslag avsedda för att säkra transpersoners rättigheter. LÄS MER