Sökning: "genusrättsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet genusrättsvetenskap.

 1. 1. Misstrodda målsägande i diskursiv belysning - Om synen på våldtäktsoffer i brottmålsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ragnhild Omstedt; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; straffprocessrätt; bevisrätt; bevisupptagning; bevisvärdering; trovärdighet; tillförlitlighet; stödbevisning; våldtäkt; våldtäktsoffer; brottsoffer; kritisk diskursanalys; genusvetenskap; genusrättsvetenskap; socialkonstruktivism; criminal proceedings; rape victim; critical discourse analysis; gender studies; social constructivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In public opinion, as well as in the legal system, there is a general disbelief of those who report rape. This distrust is partially founded on a reoccurring perception that women often lie when reporting crimes of sexual violence. LÄS MER

 2. 2. ROT- och RUT-avdrag : Ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Schwartz; Elin Rodin; [2019]
  Nyckelord :Juridik; Rut-avdrag; Rot-avdrag; genusrättsvetenskap; skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Obegripliga genus : en analys av Indiens tre lagförslag för säkrandet av transpersoners rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Jansson; [2018]
  Nyckelord :queerteori; transpersoners rättigheter; Indien; genusrättsvetenskap; problemframställning; lagförslag; HBTQI ; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom att erkänna ett tredje juridiskt genus påbörjade den storslagna NALSA-domen en rättslig utveckling som ämnar att främja transpersoners position i Indien. Utvecklingens senaste framsteg togs i form av tre lagförslag avsedda för att säkra transpersoners rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Frihet utan rättigheter? : En studie om rättslig pluralism i Libanon och hur det påverkar kvinnors rättsliga ställning.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Niusha Khanmohammadi; [2018]
  Nyckelord :Human rights; Legal pluralism; Lebanon; Family law; Women’s rights; CEDAW; Gender perspective; Mänskliga rättigheter; Rättslig pluralism; Libanon; Kvinnors rättigheter; CEDAW; Genusperspektiv.;

  Sammanfattning : With Legal pluralism, a state has more than one legal system in which rights can be attributed to citizens through private or religious actors. Lebanon has established religious family law through the constitutional charter, in which personal status is delegated to the country’s different confessions to govern. LÄS MER

 5. 5. Mamma, pappa - och sedan barn? - Om bilden av föräldrarna i relation till principen om barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Iara Laxén; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; barnets bästa; vårdnadsmål; genusrättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur synen på en lämplig förälder och föräldrarnas kön framställs och påverkar vid vårdnadstvister samt hur det står i relation till principen om barnets bästa. Det har gjorts genom att analysera, undersöka och diskutera hur föräldrarna beskrivits av socialnämnder och i domar. LÄS MER