Sökning: "Skyddsintressen"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Skyddsintressen.

 1. 1. Att lagstifta eller inte lagstifta - En systematiserande kvalitativ textanalys om varför Sverige fortfarande inte har lagstiftat mot könsdiskriminerande reklam.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Oellig; [2021-09-17]
  Nyckelord :Könsdiskriminerande reklam; Marknadsföring; Yttrandefrihet; Behov; Skyddsintressen; Jämställdhet; Genusrättsvetenskaplig teori; Normativ inkoherens;

  Sammanfattning : Debatten om en eventuell lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam är ett återkommandefenomen i det svenska samhället eftersom ingen befintlig lag är i skrivande stund tillämplig för att reglera frågan. Åtskilliga motioner har argumenterat för en lagstiftning, varav den senaste från 2017. LÄS MER

 2. 2. Det rättsliga skyddet av möjligheten till utomhusvistelse på SÄBO : - Hur regleras, och hur bör möjligheten till att vistas utomhus på SÄBO vara reglerad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Nilsson Hörnell; [2021]
  Nyckelord :socialrätt; äldrerätt; utomhusvistelse;

  Sammanfattning : Möjligheten till utomhusvistelse tillgodoser flera behov hos kunder på SÄBO, till exempel påverkar möjligheten till utomhusvistelse individens integritet, hälsa och levnadsstandard. Det är därför problematiskt att flera äldre anser att möjligheterna till utomhusvistelse på SÄBO inte är bra. LÄS MER

 3. 3. Confidential Construction Project : An Explorative-Comparative Study Between Conventional and Confidential Construction Projects

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Soran Khalaf; Jonathan Bjerkensjö; [2021]
  Nyckelord :Critical Success Factors; Key Performance Indicators; Iron triangle; Confidential construction projects; Kritiska framgångsfaktorer; Nyckeltal; Järntriangeln; Säkerhetsklassade byggprojekt;

  Sammanfattning : The definition of a project is that an individual or group of individuals carries out a work that results in a unique product or service. What is usually discussed in both the media and in the construction industry is the type of project that you can talk about. In this study, this is called conventional construction projects. LÄS MER

 4. 4. Griftefrid - för vem? Om brott mot griftefrids skyddsintressen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Jeppsson; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; griftefrid; skyddsintresse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om skyddsintressen bakom brott mot griftefrid kan få olika effekt för olika kvarlevor. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur det reglerats historiskt för att få reda på om skyddsintressen förändrats över tid. LÄS MER

 5. 5. Sexköp och våldtäkt - En studie av de skyddsintressen som ligger till grund för kriminaliseringarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Madeleine Sjöman; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Sexköp; Köp av sexuell tjänst; Sexköpslagen; Prostitution; Skyddsintresse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexköpslagen trädde ikraft den 1 januari 1999 då Sverige, som första land i världen, förbjöd köp av sexuella tjänster i syfte att bekämpa prostitutionen. För att en kriminalisering ska anses vara befogad måste det finnas ett tydligt intresse som strafflagstiftningen avser att skydda. LÄS MER