Sökning: "Våldtäkt"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade ordet Våldtäkt.

 1. 1. "Det är inte så att vi sammankopplar de här ärendena" : En kvalitativ studie om medias framställning av mäns sexualiserade våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Felicia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Våldtäkt; misstänkt våldtäkt; mäns våld mot kvinnor; framställning av mäns våld mot kvinnor; samhällsstruktur; idealiskt offer; makt; kontroll- och maktbehov; underordnad;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka framställningen och ansvarsfördelningen av kvinnor och män i mediers rapportering av mäns våld mot kvinnor. Med grund av Metoo-rörelsen anser jag att det idag finns en samhällelig gemensam medvetenhet och förståelse av mäns våld mot kvinnor, som bör framgå i rapporteringen om våldet. LÄS MER

 2. 2. Att "Öfva otukt" : En studie av våldtäkt i fyra domstolsprotokoll från 1700- 1800- och 2000-talet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Marlena Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Otukt; Sedlighetsbrott; Våldtäkt;

  Sammanfattning : In jurisprudence, a lot has happened with the women´s peace laws since 18th century. Empirical material from four criminal convictions from the 18th, 19th and the 21st centuries has been studied and comparisons have been made between now and then regardin this crime. LÄS MER

 3. 3. Den grammatiska kodningen av offer och förövare : En undersökning av tidningsartiklar före och efter #metoo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Karlsson; [2020]
  Nyckelord :active voice; passive voice; infinitive phrases; agent adverbial; rape; #metoo; aktiva satser; passiva satser; infinitivfraser; agentadverbial; våldtäkt; #metoo;

  Sammanfattning : I nyhetsrapporteringen om våldtäkter förekommer ofta passiva konstruktioner, som i följande exempel: Kvinna våldtogs. Genom att placera kvinnan i subjektsposition hamnar offret i strålkastarljuset istället för förövaren, särskilt i passiva konstruktioner utan agentadverbial. LÄS MER

 4. 4. Bland monster och män: En diskursorienterad intervjustudie om unga mäns förståelse av våldtäkt i kölvattnet av metoo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Wennergren; [2020]
  Nyckelord :rape; sexual violence; discourse; masculinity; affective economies; #metoo; våldtäkt; sexuellt våld; diskurs; maskulinitet; affektekonomier; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this interview study is to examine the discourses on sexual violence that circulate among young cismen in today’s Sweden, in the wake of the metoo movement. This study seeks to understand how ideas of masculinity connect to conceptions of the rapist, and how this relates to the construction of the participants’ own identities. LÄS MER

 5. 5. Vulvodyni och rädsla för brott : En kvantitativ studie om kvinnors underlivssmärta och rädsla för brott

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Michelle Boije; [2020]
  Nyckelord :vulvodynia; vestibulitis; vaginismus; abdominal pain; unsafety; fear of crime; Shadow of sexual assault; vulvodyni; vestibulit; vaginism; underlivssmärta; otrygghet; rädsla för brott; Shadow of sexual assault;

  Sammanfattning : Enligt forskning har kvinnor en högre rädsla för brott än män. En förklaring är att kvinnors rädsla för sexuella brott ökar rädslan för alla typer av brott. Andra faktorer som har visat sig påverka rädsla för brott är fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER