Sökning: "ungdomsbrottslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet ungdomsbrottslighet.

 1. 1. Brottsligheten tar inte sommarlov. En kvalitativ undersökning om straffreduktion och ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Johansson; Rebecca Håkansson; [2020-05-26]
  Nyckelord :straffreduktion; unga lagöverträdare; kriminalpolitik; ungdomskriminalitet; dokumentanalys;

  Sammanfattning : Sveriges riksdagspartier har länge diskuterat den nu befintliga straffreduktionen. Debatten kännetecknas av en ambivalens där partierna inte kunnat enas om ett gemensamt beslut. Ambivalensen kring debatten utgjorde därmed huvudfokus i vår undersökning. LÄS MER

 2. 2. Argument om åtgärder för unga myndiga lagöverträdare : En dokumentstudie utifrån förslaget att slopa straffrabatten för unga myndiga

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tilda Håhus; [2020]
  Nyckelord :Sveriges kriminalpolitik; unga lagöverträdare; ungdomsbrottslighet; ungdomskriminalitet; åtgärder för unga lagöverträdare; straff för ungdomsbrottslighet; effekter av straff; Criminal politics; young offenders; youth criminals; youth crime; measures for young offenders; youth criminal punishment; effects of punishment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå politiken om åtgärder för unga myndiga lagöverträdare genom att analysera de argument som förs fram av centrala parter. Jag har genomfört en kvalitativ dokumentstudie med teorin om anspråksformulering som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Det krävs en by för att fostra en ungdom : En fallstudie om hur ungdomsbrottslighet förstås bland professionella aktörer i Örkelljunga

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Armend Bahtiri; Dennis Klitgaard; [2020]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; youth; crime; preventive work; cooperation; Ungdomsbrottslighet; ungdomar; brott; preventivt arbete; samverkan;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is acknowledged as a social problem but the research is often focused to larger cities. The purpose of the study was to elucidate the understanding of professionals of the problem of juvenile delinquency in a smaller town like Örkelljunga municipality. LÄS MER

 4. 4. Social nätverksanalys och ungdomsrån. En kvalitativ studie kring ungdomar som begår personrån.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sofia Jysky; Cristiana Bochis; Stephanie Beckvid; [2020]
  Nyckelord :Kriminella karriärer; Personrån; Strategiska brott; Ungdomsbrott; Social nätverksanalys;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är ett ständigt aktuellt ämne, det då en stor del av den totala brottsligheten begås av just ungdomar. Vissa typer av de brott som begås av unga kan fungera som en indikator på att gärningspersonen löper en ökad risk för att fortsätta på en kriminell bana genom livet. Ett sådant brott är rån. LÄS MER

 5. 5. EN PARTIELL PRÖVNING AV SOCIALA BAND TEORIN GENOM EN SEKUNDÄRANALYS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Johan Benjamin Grumann; [2020]
  Nyckelord :anknytning; brottslighet; föräldrar; skola; sociala band; ungdomar;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det inom forskningen efterlysts fler tvärkulturella studier som prövar de grundläggande kriminologiska teorierna om brottslighet och avvikande beteende. Den existerande kunskapsbasen kring teorier tenderar vara bristfällig på så sätt att de endast prövar en del av teorin och inte hela, dessutom tenderar studierna sinsemellan operationalisera mått på olika sätt och urvalen är inte representativa. LÄS MER