Sökning: "frequency domain"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden frequency domain.

 1. 1. Implementation of Spectrum Analysis Functionality for IQ-Signal.

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Gedion Biredaw Anbessa; [2020]
  Nyckelord :RF Measurement Techniques; Spectrum Analyzer; Synthetic Spectrum Analysis; Synthetic Instrument; Signal Processing; Vector Signal Analyzer; IQ-signal;

  Sammanfattning : The spectrum analyzer is a standard tool used to measure signals in the frequency domain. Traditional spectrum analyzers are based on sweeping a local oscillator and using this to mix signals down to an intermediate frequency (IF) and, subsequently filter them with a filter of settable characteristics, called the Resolution Bandwidth (RBW). LÄS MER

 2. 2. Presentation och lagring av data från vibrationsmätning utförd i ett kallvalsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Eddie Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; Prediktivt underhåll; PLC; SCADA; SQL;

  Sammanfattning : Digitaliseringen innebär att stålindustrin idag står inför stora utmaningar, där krav på minskad miljöpåverkan i kombination med hög konkurrens ställer höga förväntningar på stålindustrins tillverkningsmetoder. För att erhålla en mer hållbar tillverkningsprocess och höja sin konkurrenskraft väljer många industrier att försöka digitalisera sin verksamhet i allt större utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Image Reconstruction Techniques using Kaiser Window in 2D CT Imaging

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Md Monowarul Islam; Muftadi Ullah Arpon; [2020]
  Nyckelord :CT Imaging; Parallel-Beam Projection; 2D FFT; Radon Transform; Filters; Window Functions; Kaiser window; Inverse Fourier Transform; FBP.;

  Sammanfattning : The traditional Computed Tomography (CT) is based on the Radon Transform and its inversion. The Radon transform uses parallel beam geometry and its inversion is based on the Fourier slice theorem. LÄS MER

 4. 4. Towards a method for antenna impedance tailoring through shapeoptimization, with a bound on the associated cost-function

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Cem Kesici; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over the last years, there has been an interest in designing antennas that operateat higher frequencies. In most applications, these antennas work jointly withPower Amplifiers. However, most commercial Power Amplifiers have a nonstandardoptimal load-pull impedance in their optimal operating frequencies. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of high-level synthesis tools for generation of Verilog code from MATLAB based environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Carl Bäck; [2020]
  Nyckelord :HLS; System Generator for DSP; Histogram; Xilinx Zynq UltraScale ; FPGA design workflow; Hardware Description Language Coder; HDL Coder; Field Programmable Gate Arrays; Image processing;

  Sammanfattning : FPGAs are of interest in the signal processing domain as they provide the opportunity to run algorithms at very high speed. One possible use case is to sort incoming data in a measurement system, using e.g. a histogram method. LÄS MER