Sökning: "Design Builder"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Design Builder.

 1. 1. The earthship concept : a building technique and subculture aiming towards environmentally conscious-change

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Martin Ekvall; [2019]
  Nyckelord :do it yourself; earthship; green construction; sustainable buildings;

  Sammanfattning : I will in this master thesis study a building concept called Earthship. Designed to be autonomous, built out-of earth, tires and as much reused material as possible in order to be a self-sufficient, environmental friendly building that transcends monthly payments for its inhabitants. LÄS MER

 2. 2. UI Builder – an Interface Building Tool for Generating React Native Code for Mobile & Web

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Edvin Havic; [2019]
  Nyckelord :interface design tool; user-centered design; accessibility; react native; cross-platform development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur ett visuellt designverktyg för byggande av användargränssnitt till iOS, Android, och webben kan konstrueras. Även fast det finns en hel del verktyg för att designa och bygga mobil- och webbappar, så finns det i nuläget inga visuella designverktyg för att bygga en gemensam app för alla tre plattformar. LÄS MER

 3. 3. Numerical analysis using simulations for a geothermal heat pump system. : Case study: modelling an energy efficient house

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Gheorghe Ilisei; [2018]
  Nyckelord :Low enthalpy Geothermal Energy; Borehole Heat Exchanger; Ground Source Heat pump; Ground water; Design Builder; EED Earth Energy Designer ;

  Sammanfattning : The ground source resources are becoming more and more popular and now the ground source heat pumps are frequently used for heating and cooling different types of buildings. This thesis aims at giving a contribution in the development of the thermal modelling of borehole heat storage systems. LÄS MER

 4. 4. Arkitektur genom praktik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :August Almkvist Jansson; [2018]
  Nyckelord :arkitektur; trä; byggande; system; vajer; praktik; architecture; practice; wood; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Architectural education is most of the time based on architectural tasks with little connection to real circumstances of a building process. The projects focuses on design and the result of the projects is abstractions of the reality, such as drawings, diagrams and models. LÄS MER

 5. 5. Grundläggning för fritidsbostäder på våt silt mark

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Aslamy Nawid; Marcus Heinered; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nuförtiden är det allt vanligare att de byggs fritidsbostäder på tomten för att utöka volymen på ett hus,antingen för ett permanent permanent boende eller för tillfälligt boende under olika årstider, även kalladfritidshus. Påföljden är att all sämre mark är tillgänglig medan de goda marken har redan förbrukats tillstor del.. LÄS MER