Sökning: "Design Builder"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Design Builder.

 1. 1. Utveckling av parametriserad numerisk modell för spontberäkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Alexander Petkovski; Daniel Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Geoteknik; Spont; COMSOL; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Whenever a new building is to be constructed it is important to check the geological preconditions of the underlaying soil. To ensure the requirement on the functionality of the new structure it is therefore of importance to investigate the potential geotechnical problems that may occur and to prevent these from occuring. LÄS MER

 2. 2. Minimiarmering i grundplattor : En studie om hur konstruktörsföretag väljer armering och hur valet påverkar den färdiga konstruktionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Matti Nurro; Emanuel Jönsson; [2019]
  Nyckelord :eurocode; crack width; minimum reinforcement; crack; slab; slab on ground; eurocode; eurokod; minimiarmering; platta på mark; sprickor; sprickbredd; spricka;

  Sammanfattning : Purpose: Concrete is a widely used construction material for mainly buildingfoundations. In Sweden Eurocode is used to dimension the minimum reinforcement that is supposed to limit the cracking of the concrete after casting, but cracking is nevertheless a common problem. LÄS MER

 3. 3. The earthship concept : a building technique and subculture aiming towards environmentally conscious-change

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Martin Ekvall; [2019]
  Nyckelord :do it yourself; earthship; green construction; sustainable buildings;

  Sammanfattning : I will in this master thesis study a building concept called Earthship. Designed to be autonomous, built out-of earth, tires and as much reused material as possible in order to be a self-sufficient, environmental friendly building that transcends monthly payments for its inhabitants. LÄS MER

 4. 4. Performance Evaluation of MathWorks HDL Coder as a Vendor Independent DFE Generation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Elisabeth Pongratz; Roshan Cherian John; [2019]
  Nyckelord :MATLAB; Simulink; HDL Coder; XSG; DSPB; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis aims to evaluate MathWorks HDL (Hardware Descriptive Language) Coder and compare the results with designs produced by its vendor dependent counterparts. The focus is mainly on evaluate the design effort needed to close timing and to get optimal resource mapping for a selected design. LÄS MER

 5. 5. UI Builder – an Interface Building Tool for Generating React Native Code for Mobile & Web

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Edvin Havic; [2019]
  Nyckelord :interface design tool; user-centered design; accessibility; react native; cross-platform development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur ett visuellt designverktyg för byggande av användargränssnitt till iOS, Android, och webben kan konstrueras. Även fast det finns en hel del verktyg för att designa och bygga mobil- och webbappar, så finns det i nuläget inga visuella designverktyg för att bygga en gemensam app för alla tre plattformar. LÄS MER