Sökning: "efterföljarskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet efterföljarskap.

 1. 1. "Om man sprang tidigare så får man springa snabbare nu" : En kvalitativ studie om chefers erfarenheter av att leda medarbetare som tillhör generation Y

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Louise Embe Kåberg; Elin Hallström Elin; [2019]
  Nyckelord :Management; leadership; Generation Y; situational leadership; followers; generations; Ledarskap; chefer; generation Y; situationsanpassat ledarskap; efterföljarskap; generationer;

  Sammanfattning : En ny generation har etablerat sig på arbetsmarknaden med andra egenskaper och förväntningar på ledarskap än generationerna innan. Studiens syfte blev därmed att undersöka chefers erfarenheter av att leda medarbetare som tillhör generation Y, i förhållande till andra generationer. LÄS MER

 2. 2. "Det är bara så det alltid har varit" : En kvalitativ studie om den aktiva efterföljarens bidrag till att upprätthålla organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Denice Andersson; Antonia Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Active followership; followership; leadership; organizational culture; values; Aktivt efterföljarskap; efterföljarskap; ledarskap; organisationskultur; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att på grundval av tidigare forskning sammanställa vad vi anser aktivt efterföljarskap att innebära. Detta för att sedan skapa en djupare förståelse för hur aktiva efterföljare bidrar till upprätthållandet av organisationskultur. LÄS MER

 3. 3. Nu kör vi! Det engagemangsskapande ledarskapet inom volontärskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jeanette Larsson; Elin Hansson; [2016]
  Nyckelord :engagemang; volontärskap; transformativt ledarskap; efterföljarskap; studentnation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Med en teoretisk utgångspunkt i engagemang, volontärskap och ledarskap - mer specifikt transformativt ledarskap - har uppsatsen som syfte att undersöka och analysera hur ledningen i en organisation som bygger på frivillig arbetskraft skapar och bibehåller engagemang. Vi vill även undersöka hur ledarskapet fungerar i en organisation som präglas av en stor omsättning på människor, samt där en person i ledningen har positionen som mest under ett år. LÄS MER