Sökning: "Stål"

Visar resultat 1 - 5 av 803 uppsatser innehållade ordet Stål.

 1. 1. The Effects of ETS & CBAM on Cost Differences in the European Steel Industry : A Case Study on Swedish and German Long Engineering Steel Manufacturers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tim Fahlstedt; Oliver Håkansson; [2022]
  Nyckelord :ETS; CBAM; Carbon Leakage; Steel; EAF; Scrap; Cost Predictions.; ETS; CBAM; Koldioxidläckage; Stål; Ljusbågsugn; Skrot; Kostnadsanalys.;

  Sammanfattning : To combat anthropogenic climate change and comply with the Paris Agreement, the EU has previously introduced its Emissions Trading System (ETS) and has now also proposed a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). While these tools may reduce emissions within the EU, and in some cases, even in other countries, they can also affect European industries in unpredictable and sometimes negative ways. LÄS MER

 2. 2. FLOW : Ett justerbart munstycke för en förbättrad arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Linus Andersson; Alexander Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användarna av Lagafors rengöringssystem behöver idag byta mellan olika munstycken beroende på om man vill spola vatten eller rengöringsmedel vilket upplevs som ett problem. Projektgruppen har därför utvecklat ett kombinerat munstycke med syftet att förbättra arbetsmiljön och göra arbetet mer tidseffektivt. LÄS MER

 3. 3. Återbruk av blymönjebehandlat stål : Hantering och åtgärdsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Terese Mäkinen; Johanna Louise Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study compares the health aspects of lead oxide paint and the technical effects of the material used on steel profiles. The purpose of the study is to give recommendations about how to treat the older beams coated with the paint practically and according to the Swedish law and recommendations. LÄS MER

 4. 4. Produktutveckling av en medicinteknisk arbetstol

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Alex Oskarsdottir; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I syfte att bidra till en högre sysselsättningsgrad och ökad livskvalitet hos individer med kroniska nervsmärtor i ben och rygg har en produktutveckling av en medicintekniskarbetsstol genomförts. Som referensobjekt användes en prototyp som kombinerar funktioner på ett sådant sätt att stolen bidrar till minskad kotkompressionoch minskat tryck över nerver i ben. LÄS MER

 5. 5. Den radikala hållbarhetsomställningens påverkan på affärsmodellen inom järn- och stålindustrin : En fallstudie om de primära möjligheterna och utmaningarna vid framställningen av fossilfritt stål

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Jakob Ådén; Petter Alraek Kågström; [2022]
  Nyckelord :Radikal hållbarhetsomställning; Fossilfri stålproduktion; ESG; Agenda 2030; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Att ställa om en affärsverksamhet i en så omfattande utsträckning att den rådande produktionstekniken och kompetensen till stor utsträckning blir obrukbar innebär enorma utmaningar och förknippas med stor osäkerhet relativt inkrementella omställningar. Tidigare studier visar att inkrementella hållbarhetsomställningar har potentialen att förbättra hållbarheten i samhället definierat i Agenda 2030-termer, samtidigt som bolaget som implementerar omställningen har goda möjligheter att uppnå ökad lönsamhet. LÄS MER