Sökning: "generic strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden generic strategies.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. A fishery at risk and the limits to adaptation : a study of Cambodian Community Fishery organisations’ role in reducing livelihood vulnerability to climate change in their communities

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Wessling; [2020]
  Nyckelord :livelihood vulnerability; climate change adaptation; community fisheries; Cambodia;

  Sammanfattning : Cambodia’s small-scale fisheries support the livelihoods of a major part of the country's rural population and play a crucial role in food security. Climate change-related impacts alongside geopolitical changes harm the aquatic ecosystems the fishery depends on, and thus contain a great threat to both food security and rural fishery-based livelihoods in the country. LÄS MER

 3. 3. Control Strategies for Variable Air Volume Ventilation used as a Demand Response Resource

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Ricky Klasson; Johan Frykebrant; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish power grid is actively balanced in order to maintain the nominal frequency of 50 Hz. Today, this is mostly done through flexible power generation. Emerging markets, allowing consuming resources to participate in balancing the grid, have the potential to increase the stability of the grid. LÄS MER

 4. 4. Improving Efficiency of Data Compaction by Creating & Evaluating a Random Compaction Strategy in Apache Cassandra

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :RAHUL REDDY KATIKI REDDY; [2020]
  Nyckelord :Apache Cassandra; Compaction Strategy; Random Compaction; NoSQL; Design Science.;

  Sammanfattning : Background: Cassandra is a NoSQL database, where the data in the background is stored in the immutable tables which are called SSTables. These SSTables are subjected to a method called Compaction to reclaim the disk space and to improve READ performance. LÄS MER

 5. 5. Optimization of aftermarket logistics with dual supply chains for Sandvik AB

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik; Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Gopalakrishnan Srinivasan; Akshay Hingmire; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: Aftermarket logistics is important for a manufacturing company to maintain customer satisfaction in the long run. However, the supply chain set for aftermarket parts is equally crucial as the original equipment. Modification or optimization of the logistics systems for slow-moving aftermarket items is inevitable. LÄS MER