Sökning: "marknadsföra tjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden marknadsföra tjänst.

 1. 1. Moralpanik - En kritisk diskursanalys av diskursen för porrfilter i förskolor och skolor på Instagram

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lisa Lindgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med #metoo-upproret växte sig debatten kring porrfilter i svenska förskolor och skolor sig allt större. Förespråkare för porrfilter menade att filter kan förhindra sexuella övergrepp bland barn och unga. LÄS MER

 2. 2. Content marketing : En kvalitativ studie om svenska företags utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrej Mionic; Sandra Ringgaard; [2018]
  Nyckelord :Content marketing; Content marketing strategy; Content marketing social media; Content marketing; Content marketing-strategi; Content marketing sociala medier;

  Sammanfattning : Svenska företags intresse för att använda sig av content marketing har ökat, då idén att skapa mervärde för konsumenter med utbildande och värdefullt innehåll ligger rätt i tiden. Företag har insett att traditionell marknadsföring med ett ensidigt fokus på produkt eller tjänst inte längre övertygar dagens uppdaterade och kritiska konsumenter i ett digitaliserat samhälle. LÄS MER

 3. 3. Game on med gamification : En kvalitativ studie om hur gamification kan påverka kundrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Douglas Norring; Daniel Andersson; [2018]
  Nyckelord :Gamification; marketing;

  Sammanfattning : Kundrelationer har länge varit ett av de främsta marknadsföringsmålen för företag och begreppet relationsmarknadsföring har funnits i över trettio år. Kundrelationer skapar en nära relation mellan kunden och företag, vilket har potential att gynna båda parterna. LÄS MER

 4. 4. Influencers och recensioner från ett trovärdighets-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johannes Gården Hurtig; Mathias Hurtig; [2018]
  Nyckelord :Word-of-mouth; online word-of-mouth; influencer; online reviews; digitized marketing; trustworthiness; e-trust.; Word-of-mouth; online word-of-mouth; influencer; recensioner online; digitaliserad marknadsföring; trovärdighet; e-trust.;

  Sammanfattning : Marknadsföring idag ser inte ut som den har gjort tidigare, digitaliseringen har medfört en stor förändring och många nya möjligheter för företag och privatpersoner att marknadsföra sig. Word-of-mouth har gått från att vara mellan två eller flera personer i en konversation där exempelvis en produkt eller tjänst diskuterats. LÄS MER

 5. 5. Processen för samarbeten inom influencer marketing : Utredande och visualiserande fallstudie om hur man kan förbättra processen för sammankoppling mellan aktörerna inom influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mathilda Piirainen; Karoline Arentoft; [2017]
  Nyckelord :Influencer marketing; Influencers; Social media; Personer med inflytande; Process; Sociala medier;

  Sammanfattning : This thesis covers how you can streamline the process of linking business relationships within the process of ”influencer marketing”. The phenomenon is based upon the concept that an actor, which is often a company, collaborates with a person with influence to conduct marketing related to a product, service and/or a company brand. LÄS MER