Sökning: "exemption"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade ordet exemption.

 1. 1. 3:12-reglernas inverkan på generationsskiften : En analys av regeringens förslag om att införa ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhetvid ett ägarskifte till närstående

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marcus Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Generationsskiften; ägarskifte; 3:12; 3:12-reglerna; neutralitet; neutralitetsprincipen; skattelagstiftning; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; SOU 2016:75; prop. 2018 19:54;

  Sammanfattning : Neutralitetsprincipen är en av de mest grundläggande byggstenarna inom den svenska skattelagstiftningen. Att enskildas handlingsalternativ inte skall styras av skatteutfallet var ett av de huvudsakliga ändamålen, tillsammans med grundidén om att motverka inkomstomvandling, vid genomförandet av århundradets skattereform i början på 1990-talet. LÄS MER

 2. 2. Plattformsleverantörers upphovsrättsliga ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kasper Malmsten; [2019]
  Nyckelord :Upphovsrätt; EU-rätt; Infosoc-direktivet; Copyright-direktivet; Överföring; Plattformsleverantör; Sociala plattformar.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the liability for the users of platforms as well as the liability of the platform providers themselves in cases where the users of social platforms upload copyrighted material to the platforms according to EU law. The study is also aimed to examine the by the EU proposed “Directive on Copyright in the Digital Single Market” (2016/0280(COD)), especially in relation to the proposed Art. LÄS MER

 3. 3. Proportionellt skydd eller strandad lagstiftning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Ruben Hallberg; [2018-08-09]
  Nyckelord :Kustplanering; lokaliseringsanalys; strandskydd; Tjörn kommun;

  Sammanfattning : The coastal protection in Sweden is a legislated prohibition, an exemption from the prohibition is demanded to be able to establish or develop a function, such as housing, within the between 100 and 300-meter-wide coastal zone. This legislation is intended to avoid damage on the purposes of the coastal protection which are twofold, partly to enable outdoor activities, partly to preserve animal and plant life. LÄS MER

 4. 4. Den symboliska fattigvården. En studie av Göteborgs mosaiska församlings inställning gentemot den östjudiska invandringen och plikten angående fattigvård 1860-1900

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jens Carlesson; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the relationship between the immigrating Eastern Jews and the established Western Jews in Gothenburg in the period 1860 – 1900. The sources used are protocols from the Mosaic Congregation in Gothenburg, as well as its suborganizations and other documents, such as correspondence. LÄS MER

 5. 5. Profiling through Ultrasound Technoogy, the Right to Privacy and the Right to Data Protection

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Lonka; [2018]
  Nyckelord :profiling; tracking; ultrasound tracking; right to privacy; right to data protection; technology neutrality; GDPR; directive 2002 58 EC; ePrivacy Directive; ePrivacy Regulation;

  Sammanfattning : The right to private and family life and the right to the protection of personal data are two fundamental rights of the EU. The protection of these rights is addressed in the new General Data Protection Regulation (GDPR), the Directive on Privacy and Electronic Communications (ePrivacyDirective) and the upcoming new Regulation on Privacy and Electronic Communications (draft ePrivacy Regulation). LÄS MER