Sökning: "projektledare"

Visar resultat 1 - 5 av 496 uppsatser innehållade ordet projektledare.

 1. 1. Viktiga karaktärsdrag hos projektledare inom temporära team –En studie för att identifiera viktiga Virtues inom projektarbete på Volvo Group IT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stina Magnusson; Marianne Jalosalmi; [2019-02-07]
  Nyckelord :Stewardshipsteorin; Virtues; Projekt; Förtroende; Motivation; Belöningssystem.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare forskning angående stewardshipteorin anses otillräckligenligt Teh (2016) då den inte tar hänsyn till att personer är olika och att det finnssituationsfaktorer att beakta. Hon genomförde därför en studie för att möjliggöra en bredaredefinition av stewardshipteorin och undersökningen gjordes på Svenska Handelsbanken sompräglas av en traditionell hierarkisk arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Projektledares syn på samverkan : En studie om samverkan med offentliga aktörer i evenemnagsprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; projektledare; evenemang; offentliga aktörer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Projektledares upplevelser av att arbeta i offentlig sektor.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien har undersökt projektledares upplevelser av sin arbetssituation. Det är en kvalitativ studie, baserad på upplevelser hos projektledare verksamma inom offentlig sektor. Studien visade att projektledarna upplevde stress i sin arbetssituation. LÄS MER

 4. 4. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 5. 5. Feedback, lika viktigt uppåt som nedåt? : En studie om projektledares förmåga att be om feedback i projekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Johanna Tell Stockman; [2019]
  Nyckelord :Feedback; uppåtgående feedback; projektledare; ledarskap; mandat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur projektledare arbetar och förhåller sig till att ta emot feedback från kollegorna i sina projektteam. Likaså att ta reda på varför vissa projektledare arbetar aktivt med att be om feedback, medan andra projektledare väljer att bortprioritera momentet. LÄS MER