Sökning: "yrkesroller"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade ordet yrkesroller.

 1. 1. Säkerhet på byggarbetsplatsen från avlastning till montage av prefabricerade betongelement

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Rachelle Allouko; Felicia Petersen; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; säkerhet; prefabricerade betongelement; risker;

  Sammanfattning : Att arbeta med prefabricerade betongelement är ett riskfyllt arbete. Trots de ekonomiska och tidseffektiva fördelarna med prefabricerade betong element, är det ett arbetsområde där många olyckor inträffar vilket bland annat beror på elementens tyngd och storlek. LÄS MER

 2. 2. ”Vi är ett lag, vi gör det här tillsammans” : En kvalitativ studie om hur professionella upplever arbetet i en missbruksenhet inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sofia Kapple; My Holm; [2021]
  Nyckelord :Verksamhet; struktur; handlingsutrymme; kommunikation samt samarbete.;

  Sammanfattning : Title: “We are a team, we do this together” Subtitle: A qualitative study of how professionals experience the work in a addiction unit withinthe social services. The author: Sofia Kapple and My Holm. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens utmaningar på revisorsyrket samt hanteringen av utmaningarna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Beckne; Simon Dahlgren; [2020-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I takt med digitaliseringens framfart så kommer detta att ställa vissa krav på revisionsyrket. Det finns förväntningar på konkurrensfördelar associerat med digitala tjänster som revisionsbyrån förväntas kunna erbjuda. LÄS MER

 4. 4. Yrkesroller i skolan En studie om lärares och elevassistenters roller och samarbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Ivarsson; Sandra Wikander Andblad; [2020-06-23]
  Nyckelord :elevassistent; lärare; yrkesroll; grundsärskolan; grundskolan; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var dels att undersöka hur några lärare och elevassistenter beskrev sin egen yrkesroll och vilka förväntningar de hade på varandras ar-betsuppgifter och yrkesroller, dels att undersöka hur samarbetet mellan yrkes-grupperna var organiserat. Dessutom var studiens syfte att se om det fanns skillnader i förväntningar och organisation mellan grundskolan och grund-särskolan. LÄS MER

 5. 5. När dörren öppnas: en studie om gränslandsarbete av lärare och läraravlastande yrkespersoner i svensk skola

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Axel Christoffersson; [2020-06-15]
  Nyckelord :profession; gränslandsarbete; lärare; lärarassistent; operationellt kapital;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien som presenteras i denna uppsats är att skapa förståelse kring hur professionella och avlastande yrkespersoner agerar och förhåller sig till gränserna mellan yrkesgrupperna. För att uppfylla syftet betraktas införandet av avlastande yrkesroller i svensk skola. LÄS MER