Sökning: "bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 1459 uppsatser innehållade ordet bibliotek.

 1. 1. Inkludering, hur, varför och för vem? : En kunskapsöversikt om hur inkludering kan främja elevers läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martina Danielsson; Filippa Lima; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; läsförståelse; läsförståelsestrategier; undervisning;

  Sammanfattning : Tack vare Salamancadeklarationen har begreppet inkludering fått stort genomslag i världen. Inkludering är idag ett centralt begrepp och inte minst i skolan. Syftet med översikten var att undersöka vad som kännetecknar forskning om inkluderande arbetssätt i läsförståelse. LÄS MER

 2. 2. Bibliotek bortom regnbågen : Analys av HBTQ-certifierade folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna Falkman; [2019]
  Nyckelord :HBTQ-certifiering; folkbibliotek; RFSL;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to comprehend RFSL’s concept of LGBTQ-certification, and how different public libraries all around Sweden perceive this certificate and later on applies it to their actual work. Also, my thesis will examine the ways in which RFSL’s certification and education is portrayed by the libraries referred to. LÄS MER

 3. 3. Bli en designer och se problem som möjligheter : Hur relaterar UX och design thinking till bibliotekens demokratiska uppdrag?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Helena Eriksson-Lillevold; Lisa Wessberg; [2019]
  Nyckelord :Bibliotek; User eXperience UX ; design thinking; demokrati; empowerment; marginalisering; biblioteksutveckling; biblioteksanvändare;

  Sammanfattning : In this paper we describe UX and design thinking as a method for library development, and we describe the library as a democratic arena and its democratic mission. These ideas and methods are becoming more of common use among libraries. LÄS MER

 4. 4. Fysiska aktivitetspausers påverkan på matematikresultat : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Carlsson; Josefin Järvinen; [2019]
  Nyckelord :Integrerad fysisk aktivitet; fysiska aktivitetspauser i klassrummet; matematik; klassrumsbaserad fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning: I denna forskningsöversikt har vi sammanställt den forskning som finns om fysiska pausaktiviteter i skolan och redogjort för den med fokus på ämnet matematik. Forskningen belyser vikten av att röra på sig under skoldagen och vilka effekter det har för elevers akademiska prestationer. LÄS MER

 5. 5. Kunskapssilon

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Johan Strandlund; [2019]
  Nyckelord :Lantmännen; Frihamnen; Silo; Silos; Bibliotek; Silobibliotek; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är ett förslag på hur Lantmännens betongsilos i Frihamnen i Stockholm kan omvandlas till en publik märkesbyggnad i form av ett bibliotek. Frihamnen står inför en omfattande stadsutveckling, där silosarnas framtid är oviss. LÄS MER