Sökning: "systematik litteraturöversikt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden systematik litteraturöversikt.

 1. 1. Skolsköterskans erfarenheter av att identifiera elever med psykisk ohälsa – en systematisk litteraturöversikt. “En känsla av att något är fel”

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; Ellen Hjelmgren; [2018-03-01]
  Nyckelord :Barn och unga; elever; identifiering; psykisk ohälsa; skolhälsovård; skolsköterskan; systematik litteraturöversikt; Children and youth; students; identifying; mental illness; school health care; school health service; school nurse; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem. Skolsköterskan befinner sig i position att tidigt kunna identifiera den psykiska ohälsan bland unga då hens arbete innefattar att möta alla elever och bedriva hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 2. 2. Instrument som används vid identifiering av delirium i palliativ vård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Karlsson; Therese Lindström Bodin; [2018]
  Nyckelord :Palliativ vård; Delirium; Bedömningsinstrument; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Delirium är ett allvarligt tillstånd som patienter inom palliativ vård kan drabbas av. Det kan ge sig i uttryck på olika sätt, såsom hallucinationer, aggressioner, misstänksamhet och vanföreställningar, men även påverkan på patientens medvetenhet, tänkande, minne och beteende. LÄS MER

 3. 3. Hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet och attityder till handhygienrutiner i slutenvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malisa Eliasson; Aylin Özden; [2014]
  Nyckelord :Följsamhet; Attityder; Handhygien; Vårdrelaterade infektioner; Smittspridning;

  Sammanfattning : Bakgrund Sedan 1800-talet har handhygienens betydelse för att minska smittspridningen mellan patienter i sjukvården varit känd. Idag finns rutiner och föreskrifter för hur sjuksköterskan ska arbeta på ett vårdhygieniskt sätt, för att minska smittspridningen mellan patienterna som sker via sjuksköterskans händer. LÄS MER

 4. 4. Alla svanar är inte vita. En litteraturstudie om bemötande av patienter med alkoholproblem i primärvården och på somatiska vårdavdelningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Polina Christensen; Hanna-Sofia vonSydow Licke; [2012]
  Nyckelord :alkohol; attityder; bemötande; omvårdnad; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholism är en sjukdom som orsakar två och en halv miljon dödsfall varje år runtom världen. Alkohol skadar själen och kroppen från topp till tå. Bra bemötande av patienter med alkoholproblem är en av förutsättningar för att stödja patient i hälsofrämjande arbete. LÄS MER