Sökning: "Vård i livets slutskede"

Visar resultat 1 - 5 av 659 uppsatser innehållade orden Vård i livets slutskede.

 1. 1. När svåra beslut måste fattas kring vård i livets slutskede - En systematisk litteraturöversikt över upplevelser av det interprofessionella samarbetet inom intensivvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Björk; Matilda Lanner; [2021-05-18]
  Nyckelord :beslutsfattande; intensivvård; interprofessionellt samarbete; vård vid livets slutskede;

  Sammanfattning : Background: End-of-life care is a common part of the work within the intensive care unit. The transitioning process from an active treatment to end-of-life care demands a decision made by the responsible physician. This decision changes the path of the care from life supportive treatment to palliative care. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser när familjemedlem ges palliativ vård i hemmet - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sana Afrasyab; Elmira Jarvandi; [2021-02-25]
  Nyckelord :Palliativ vård; hemsjukvård; anhöriga; erfarenheter; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler väljer att dö i hemmet där de känner sig trygga och har sina nära ochkära i livets slutskede. För att uppnå ett minskat lidande för patienten och dess anhöriga ilivets slutskede är en familjecentrerad och personcentrerad vård viktig att utgå från. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation i livets slutskede med patienter som har intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Andersson; Amanda Johansson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Intellektuell funktionsnedsättning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I livets slutskede riskerar patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) attbli missgynnade i sitt vårdande på grund av kommunikationssvårigheter. Om vårdpersonaloch patient inte har en adekvat kommunikation finns risken att patienten utesluts frånvårdplanering och att patienten inte får möjlighet till att framföra sina problem relaterat tillohälsa, behov eller önskemål. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelser vid vård i livets slutskede i hemmet : -En allmän litteraturöversikt

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Shipe Krasniqi; Emelie Einarsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Palliativ vård : En litteraturöversikt av sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Hellström; Amanda Wallkulle; [2021]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; erfarenheter; kommunikation; livets slutskede; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: When a treatment is no longer curative it becomes palliative. Nurses are responsible for alleviating suffering and meeting the needs of patients and relatives. Previous research show that patients and relatives experience positive aspects of palliative care when nurses work person-centered. LÄS MER