Sökning: "Vård i livets slutskede"

Visar resultat 1 - 5 av 594 uppsatser innehållade orden Vård i livets slutskede.

 1. 1. Sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Palmér; Lisa Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :Caring; Death; Experience; Palliative; Död; Erfarenhet; Palliativ; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter i livets slutskede är en utmanade uppgift och kan komma att påträffas på arbetsplatsen där blivande sjuksköterskor väljer att arbeta efter utbildning. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har en viktig roll för patienter och anhörigas upplevelser av palliativ vård, och att upplevelsen försämras då sjuksköterskor är osäkra. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av palliativ vård vid cancersjukdom - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jasmine Krim; Remzije Xhemajli; [2021]
  Nyckelord :Cancer; Palliativ vård; Patienternas upplevelser;

  Sammanfattning : Cancersjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige men även runt om i världen. Majoriteten av de patienter som avlider på grund av en cancersjukdom är i behov av palliativ vård. Palliativ vård innebär vård i livets slutskede hos patienter med en obotlig sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta som sjuksköterska i en hemmiljö med döden närvarande : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ashtar Baranou; Amanda Larsson; Lovisa Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; home environment; pallaitive care; qualitative; Hemmiljö; kvalitativ; palliativ vård; personcentrerad omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: När inte längre behandling eller läkemedel finns som kan bota eller bromsa sjukdomen hos en person övergår vårdens fokus till symtomlindring, minskat lidande och livskvalitet. Så kallad palliativ vård.  Idag finns 40 miljoner människor världen över som är i behov av palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelse av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal vid vård av familjemedlemmar i livets slutskede i hemmet : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Amina Tamarji; Suchada Nugboon; [2021]
  Nyckelord :Anhöriga; Familjemedlemmar; Hemmet; Livets slutskede; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år uppskattas 40 miljoner människor vara i behov av den palliativa vården runt om i världen, däremot är det bara 14 procent som får tillgång till det. Den palliativa vården är ett förhållningssätt som förbättra livskvalitén för anhöriga och deras döende familjemedlemmar som står inför utmaningar i samband med livshotande sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Karlsson; Johanna Uddman; [2021]
  Nyckelord :Barn; vård i livets slutskede; sjuksköterskor; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård vid livets slutskede hos barn skiljer sig från vård vid livets slutskede hos vuxna. Det sätts större krav på sjuksköterskors erfarenheter kring den här vården då de behöver ta hänsyn till både barnen och familjerna. LÄS MER