Sökning: "Malin Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Malin Lindström.

 1. 1. Läsläxans användning i skola och i hemmet : En kvalitativ studie om läsläxans betydelse för elevernas fortsatta läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Lena Lindström; Malin Jigehamn; [2019]
  Nyckelord :Anpassning av läsläxa; efterarbete av läsläxa; förarbete av läsläxa; läromedel; läsläxa; skönlitterära böcker; syfte med läsläxa; utformning av läsläxa; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar med läsläxan gällande både för- och efterarbete samt vilket syfte läsläxan har. I studien vill vi även se till vårdnadshavares perspektiv gällande deras syn på deras barns läsläxa. Studiens underlag utgörs av både en intervjumetod och en enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Är ni oeniga? : En undersökning om förekomsten av opposition i den svenska EU-politiken på regional och lokal nivå.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Lindström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker förekomsten av opposition på regional och lokal nivå i den svenska EU-politiken. Flera forskare så som Peter Mair (2007) och Karlheinz Neunreither (1998) har drivit tesen att EU:s medlemsstater lider av ett oppositionsunderskott i den nationella EU-politiken. LÄS MER

 3. 3. Ett tryggt barn kan erövra hela världen : En kvalitativ studie om åtta pedagogers uppfattningar om barns anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Karlsson; Jennie Lindström; [2018]
  Nyckelord :anknytning; faktorer; förskola; lärande; pedagoger; trygghet; utveckling;

  Sammanfattning : Vi har erfarit en forskningslucka i och med att fler barn vistas i förskolan större delen av dagen samt att samhället har förändrats till att barns känslomässiga behov, att bli förstådda, sedda samt att få uppleva närhet och stimulans ofta kan bli försummat vilket även kan synas i förskolan. Detta medför ett större krav på pedagogens kompetens att kunna etablera en trygg anknytning då tidigare forskning påvisar att barnets möjlighet till en trygg anknytning har stor betydelse för barnets vidare utveckling samt lärande. LÄS MER

 4. 4. Jag är inte bara en knarkare : En litteraturstudie om upplevelsen av kontroll och stigma vid substitutionsbehandling vid opioidberoende

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Malin Gardell; Hanna Lindström; [2018]
  Nyckelord :Control; drug addiction; opioid dependent; stamped as a drug addict; stigma; substitution treatment; Kontroll; Opioidberoende; stämplad som narkoman; stigma; substitutionbehandling;

  Sammanfattning : Background: Opioid dependence is a chronic disease. Substitution treatment for opioid addiction involves a lot of rules and control that can lead to stigmatization. Purpose: To describe the experience of control and stigma in people with substitution treatment during opioid dependence. LÄS MER

 5. 5. ¿CÓMO ES UN TRAIDOR? Un análisis de tres personajes traidores de la literatura del Cono Sur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malin Evasdotter Lindström; [2017-01-31]
  Nyckelord :spanska; Puig; Bolaño; Alcoba; literatura; interseccionalidad; El Cono Sur;

  Sammanfattning : Förrädare är en återkommande karaktär i litteraturen och efter att ha läst ett antal romaner med förräderi som tema som alla utspelade sig i Cono Sur, väcktes intresset att undersöka synen på förrädare och förräderi i den delen av världen. För att åstadkomma detta har tre romaner som innehåller förrädarkaraktärer valts ut: El beso de la mujer araña av Manuel Puig, Nocturno de Chile av Roberto Bolaño samt La casa de los conejos av Laura Alcoba och förrädarkaraktärerna i dessa tre har analyserats med avsikt att söka efter likheter. LÄS MER