Sökning: "brandingstrategier"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet brandingstrategier.

 1. 1. Betydelsen av branding för startups och dess koppling till finansieringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Malin Eriksson; Louise Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :Liability of newness; Startups; branding; brandingstrategier; finansiering; varumärken; varumärkesvärde; varumärkespositionering; varumärkesimage; varumärkeskännedom; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : En av de mest värdefulla immateriella tillgångarna i ett företag är varumärket. Det är kunders uppfattade bild av ett företags produkter och branding är strategin för att skapa och upprätthålla denna bild. LÄS MER

 2. 2. Att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke - En kvalitativ studie om företags arbete med employer branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotta Berlin; Caroline Von Schreeb; [2014]
  Nyckelord :employer branding; arbetsgivarvarumärke; organisationskultur; employee value proposition; Social Sciences;

  Sammanfattning : Employer branding är ett expanderande fenomen på dagens arbetsmarknad. Begreppet myntades av Ambler och Barrowunder mitten av 1990-talet. Det syftar till att synliggöra hur företag och organisationer kan marknadsföra sig som arbetsgivare genom sina medarbetare, för att attrahera potentiella anställda. LÄS MER

 3. 3. Branda Söderåsen - dröm eller verklighet? En studie om problematiken kring branding av platser och destinationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sofia Jansson; Linnéa Hameed; [2006]
  Nyckelord :branding; benchmarking; cinque terre; image; national park; destinationsbranding; platsmarknadsföring; snowdonia; söderåsen; Tourism; Turism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om att branding av platser och destinationer är ett tämligen outforskat område men används av många platser och destinationer i praktiken. Branding har då benämnts som platsmarknadsföring eller destinationsbranding. LÄS MER