Sökning: "schizofreni"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet schizofreni.

 1. 1. Upplevelsen av att leva med schizofreni : En kvalitativ litteraturstudie baseras på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maryam Saad; Mahsum Tekin; [2024]
  Nyckelord :Scizofreni; upplevelse; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en psykisk sjukdom som debuterar under slutet av tonåren eller i vuxen ålder. Hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar formar individernas vardag. Orsaken bakom sjukdomen är oklar och det finns ingen botande behandling. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med diagnosen schizofreni inom vuxenpsykiatrin : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Blenda Colliander; Emelie Kleijn; [2024]
  Nyckelord :Nurse s experiences; Knowledge; Person-centered care; Schizophrenia; Recovery; Sjuksköterskans erfarenheter; Kunskap; Personcentrerad vård; Schizofreni; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en vanligt förekommande psykiatrisk sjukdom som kännetecknas av symtom av vanföreställningar och hallucinationer. Det är en stigmatiserad grupp där sjuksköterskors förhållningssätt och kunskap om sjukdomen har en viktig del i patienters återhämtning och välmående. LÄS MER

 3. 3. Personer med schizofreni och deras upplevelser av återhämtning : En strukturerad litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Ihana Heidenberg; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att vara en anhörigvårdare till en person diagnostiserad med schizofreni : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Zahraa Saad; Vanessa Kosiedowska; [2024]
  Nyckelord :Schizophrenia; Family; Family caregiver; Experience; Schizofreni; Familj; Anhörigvårdare; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en allvarlig psykossjukdom som påverkar 0,4–1 procent av befolkningen. Anhörigvårdare, som utgör nästan en femtedel av den vuxna befolkningen i Sverige, ger vård eller stöd till någon nära. LÄS MER

 5. 5. ”DE SÄGER ATT JAG HAR SCHIZOFRENI” En kvalitativ intervjustudie om arbetsterapeuters upplevelse av motivation till aktivitet under arbetsterapeutisk behandling hos personer med psykossjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Charlotta Järbrink; Ida Johansson; [2023-05-31]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Motivation; Psykossjukdom; Kvalitativ design;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykossjukdom kan medföra positiva symtom i form av exempelvis vanföreställningar och hallucinationer men även negativa symtom som känslomässig utslätning, viljelöshet och minskat målinriktat beteende. Nedsatt vilja och frånvaro av motivation är faktorer som försvårar vardagsaktiviteter såväl som behandlingsprocessen för personer med psykossjukdom. LÄS MER