Sökning: "schizofreni"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade ordet schizofreni.

 1. 1. Stigmatisering av individer med schizofreni utanför vården : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Luma Al- Barghouthi; Sarah Sager; [2022]
  Nyckelord :Schizophrenia; media; stigma; experiences; Schizofreni; media; stigmatisering; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Schizophrenia is a psychosis mental illness which the cognitive functions are somehow impaired. This sickness is still surrounded by prejudice, fear and ignorance.Aim: The aim of this descriptive literature study was to describe the experiences of stigma outside the hospital for people with schizophrenia. LÄS MER

 2. 2. Schizotypi, schizofreni och schizotyp personlighetsssyndrom: Sammanfattning av de senaste 10 åren : En systematisk litteraturöversikt

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Matilda Möller; Guilherme Guerra; [2022]
  Nyckelord :Schizofreni; schizotypi; schizotyp personlighetssyndrom;

  Sammanfattning : Länge har man sett fenotypiska likheter mellan schizofreni, schizotyp personlighetssyndrom och deras friska släktingar. Teorin om kontinuumet schizotypi, som ett multidimensionellt konstrukt, har därför utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av och attityder till patienter med schizofreni : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Cathrine Goode; Veronica Marcusson; [2022]
  Nyckelord :Schizofreni; erfarenheter; attityder; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Schizofreni är en psykossjukdom som drabbar flera människor världen över. Syftetmed litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av och attityderpatienter med schizofreni. Metoden är en litteraturstudie med ett resultat innehållande10 vetenskapliga artiklar från databasen PubMed. . LÄS MER

 4. 4. Interventionsprogram för personer med psykossjukdom inom arbetslivsinriktad rehabilitering : - En scoping review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Markus Johansson; Moa Westerlund; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Cognitive Remediation; Individual Placement Support; Psykossjukdom; Schizofreni; Stödd anställning; Virtual Reality;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med schizofreni

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Henriksson; Ida Mansikka; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor kan möta kvinnor med schizofreni inom alla vårdverksamheter. Jämfört med män upplever kvinnor fler symtom som vanföreställningar och hallucinationer, vilka kan upplevas obehagliga för andra. Närstående och sjuksköterskor uttrycker ett behov av mer erfarenhet och utbildning i sjukdomen. LÄS MER