Sökning: "Arbetsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet Arbetsförmåga.

 1. 1. Hälsorelaterad livskvalitet ett år efter hjärttransplantation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Boel Karlsson; Anna Brantmark; [2019-08-07]
  Nyckelord :Hälsorelaterad livskvalitet; EQ-5D; hjärttransplantation; organfunktion; arbetsförmåga; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som är aktuella för hjärttransplantation har en nedsatt livskvalitet vilket förbättras avsevärt vid transplantation men är fortsatt sämre jämfört med den övriga befolkningen.Syfte: Att undersöka hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) hos vuxna personer ett år efter hjärttransplantation. LÄS MER

 2. 2. Fler flickor i grundskolan men färre kvinnor i arbete? En kvantitativ studie av det indiska utbildningsprogrammet DPEPs effekter på kvinnligt arbetskraftsdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Erik Kristhammar; Hanna Martinsson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Utbildning; Arbetskraftsdeltagande; DPEP; Difference-in-Difference; Indien; Könsskillnader; Diskriminering;

  Sammanfattning : Indien har historiskt präglats av en ojämlik samhällsstruktur som dominerats av landets kastsystem och omfattande könsskillnader. Utbildning och arbetskraftsdeltagande har länge varit två viktiga faktorer för att minska könsskillnader i Indien och runt om i världen. LÄS MER

 3. 3. Sjukdom som uppsägningsorsak - Arbetsgivarens möjligheter att säga upp en arbetstagare som till följd av sjukdom innehar nedsatt arbetsförmåga.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Uppsägning; sjukdom; rehabilitering; saklig grund.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Klassrumsbelysningen : en kunskapsöversikt om ljusets påverkan på elevens skolresultat och läsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fredrick Johansson; [2019]
  Nyckelord :belysning; klassrum; arbetsmiljö; läsförmåga; skolresultat; ljus;

  Sammanfattning : Syfte Att kartlägga och sammanfatta hur forskningen av belysningen som elever utsätts för i klassrummet påverkar elevens studieresultat och läsförmåga. Kunskapsöversikten ämnar också till att dra slutsatser ifrån relevanta forskningsartiklar och reflektera över hur resultaten från sagda forskningsstudier kan implementeras i elevens skolmiljö för utveckling av elevens förmågor gällande studieresultat och läsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Anställningsbar eller icke anställningsbar. Arbetsförmedlingen, arbetsmarknaden & individer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Laila Sami Ahmed; Zeinab Jalal Jabbar; [2019]
  Nyckelord :arbete; Arbetsförmedlingen; anställbarhet; arbetsförmåga; begränsningar; etablering; funktionsnedsättning; möjligheter; disability; employees; employment; limitation; opportunity; work; capacity for work;

  Sammanfattning : Den största förmedlaren av arbeten i Sverige är Arbetsförmedlingen, de ska underlätta för alla arbetssökande och för individer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden genom olika stödinsatser. Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter respektive begränsningar arbetsförmedlarna upplever gällande att stödja individer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden samt vilka metoder de använder sig av i denna process. LÄS MER