Sökning: "Arbetsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet Arbetsförmåga.

 1. 1. Trädgårdsterapi som intervention för återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Sara Marie Louise Håkansson; Victoria Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Trädgårdsterapi; Psykisk ohälsa; Återgång till arbete; Arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I början av 1900-talet introducerades trädgården som terapiform för personer med psykiska problem och depression. Psykisk ohälsa är ett växande problem som står för majoriteten av alla sjukskrivningar. Senare forskning har visat att trädgårdsterapi bidrar till ökat välbefinnande, livskvalité och arbetsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av att arbeta från personer med kognitiva svårigheter : En kvalitativ meta-syntes

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Cornelia Lindman; [2021]
  Nyckelord :Cognition; cognitive difficulties; experience; work;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och syntetisera erfarenheter av att arbeta från personer med nedsatt kognition. Metoden som användes var en systematisk översikt med meta-syntes för att få djupare förståelse och kunskap av personernas erfarenhet. LÄS MER

 3. 3. ARBETSANPASSNING VID PSYKISK OHÄLSA -En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Katarina Jansson Mackey; [2020-06-15]
  Nyckelord :Common mental disorder; occupational therapy; return to work; work ability;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle och arbetsanpassningar vid återgång i arbete kan bli aktuella för personer som diagnosticerats med depression, utmattningssyndrom och/eller ångest. Arbetsterapeuter kan spela en viktig roll i en persons återgång i arbete genom att stödja personen och hens arbetsförmåga samt främja andra meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. SKILLNADER I SJÄLVSKATTAD ARBETSFÖRMÅGA HOS UNGA VUXNA MED PSYKISK OHÄLSA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Isabella Davidsson; Emelie Orloff; [2020-05-06]
  Nyckelord :Occupational therapy; survey; work capacity evaluation; explorative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund Unga vuxna med psykisk ohälsa är en målgrupp som kan vara i behov av behandling och för arbetsterapeuter är det relevant att ta hänsyn till självskattad arbetsförmåga hos varje unik person som en del av den arbetsterapeutiska behandlingen. Det finns ingen tidigare forskning om vilka faktorer som kan medföra skillnader gällande självskattad arbetsförmåga hos unga vuxna med psykisk ohälsa, vilket utgör en kunskapslucka. LÄS MER

 5. 5. Arbetsträningens betydelse för arbetslösas återinträde på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie av arbetsträning som verksamhet för stärkande av individens anställningsbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Michaela Furöstam; Malin Syvertsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur verksamheter inom en organisation arbetar med arbetsträning och hur den är upplagd i syfte att stärka deltagarnas anställningsbarhet. Studien utfördes i samarbete med en ideell organisation, vilken bedriver arbetsträning. LÄS MER