Sökning: "social problems"

Visar resultat 1 - 5 av 4143 uppsatser innehållade orden social problems.

 1. 1. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER

 2. 2. Det sociala nätverkets betydelse för politiskt deltagande bland medborgare med olika grader av psykisk ohälsa- En kvantitativ studie om psykisk ohälsa, socialt nätverk och politiskt deltagande i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caspar Engsner; [2020-11-10]
  Nyckelord :Political participation; political socialization; mental health; mental illness; social network; loneliness;

  Sammanfattning : Following the destigmatizing of mental illness, the health issue has gained increased political attention. New reports claim that mental illness is on the rise in many social groups starting at young ages. Simultaneously loneliness and lacking social networks are becoming increasingly important political issues. LÄS MER

 3. 3. Can generalised trust in news media change media exposure patterns?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Grėtė Kaulinytė; [2020-10-12]
  Nyckelord :Trust in news media; media trust; media exposure; media exposure; intentional news avoidance; intentional news avoidance; online or social media; alternative political media; attitude-consistent media; counter-attitudinal media;

  Sammanfattning : The question of how trust in news media relates to news media exposure patterns attracts considerable attention from both scholars and society in general. Many previous studies have found that trust in news media positively relates to mainstream media exposure and negatively relates to non-mainstream media exposure, including online and social media news. LÄS MER

 4. 4. The Strategic Importance of Reframing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Pablo Vinícius Herzog; [2020-09-27]
  Nyckelord :reframing; frame creation; strategic design; software industry business design; HDK;

  Sammanfattning : Software industry has been expanding and spreading its influenceover a huge number of products and services. Parallelto that, the industry as a whole has been more exposedto challenges complicated enough to be faced with simplesolutions. LÄS MER

 5. 5. THE ROLE OF BURSARIES IN ADDRESSING PROBLEMS EMERGING FROM INJUSTICES AND INEQAULITIES. A CASE STUDY APPROACH

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Tione Gondwe; [2020-09-11]
  Nyckelord :Qualitative research; Social justice; Education;

  Sammanfattning : Aim: The study explores the extent to which bursaries offer solutions to problems emergingfrom injustices and inequalities in Malawian Secondary Schools. It examines howbursaries are implemented in secondary schools and explores how beneficiariesperceive bursaries in Malawi. LÄS MER