Sökning: "c- språk svenska"

Visar resultat 6 - 10 av 72 uppsatser innehållade orden c- språk svenska.

 1. 6. Narrens frihet : Samhällskritik, ideologi och ironi i Anderz Harnings kåserier i DN 1982-1992

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sonia Blomquist; [2017]
  Nyckelord :Anderz Harning; kåseri; ironi; samhällskritik; ideologi; stilmedel; retorik;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar social kritik, ideologi och ironi i ett urval kåserier i samlingen Harnings bästa droppar (1993), skrivna av författaren och samhällsdebattören Anderz Harning. Kåserierna publicerades ursprungligen i tidningen Dagens Nyheter åren 1982–1992. LÄS MER

 2. 7. Grammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med polska som modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Monika Dabrowska; [2016-07-15]
  Nyckelord :andraspråk; modersmål; SFI; kontrastiv analys; grammatiska fel;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA136, 15 poängSvenska som andraspråkTermin: VT2015Handledare: Julia Prentice.... LÄS MER

 3. 8. SAGOR FÖR BARN OCH VUXNA. Målgruppsanpassning i två olika svenska översättningar av tre av H.C. Andersens sagor.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Sörensen; [2016-06-20]
  Nyckelord :översättarprogrammet; Översättning; H.C. Andersen; målgruppsanpassning; utelämning; tillägg;

  Sammanfattning : H.C. Andersen skrev sagor för både barn och vuxna. LÄS MER

 4. 9. Att ge förslag, argumentera och presentera : Hur tolkar elever på studieförberedande program respektive yrkesprogram instruktionen för en argumenterande skrivuppgift i Svenska 1?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Fanny Hjelm Rönnlund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar elevers tolkningar av tre uppmaningsverb för en argumenterande skrivuppgift i gymnasiekursen Svenska 1. Syftet med studien är att undersöka skillnader och likheter mellan hur elever på studieförberedande program och yrkesprogram tolkar de tre uppmaningsverben. LÄS MER

 5. 10. "Samhälls- och arbetsliv" - hur gestaltas det i läromedel för SFI? : En undersökning av Mål 2 och Samspråk 2

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Maj-Lis Lindholm; [2016]
  Nyckelord :textbooks content analysis work life Swedish for immigrants diversity; läromedel svenska för invandrare arbetsliv mångfald innehållsanalys;

  Sammanfattning : This study examines how the themes of Swedish society- and working life are depicted in two textbooks for SFI, (Swedish For Immigrants); Mål 2 and Samspråk 2. Do the students receive a language that is useful for an active life in society and on the labour market through this educational material? Mål 2 and Samspråk 2 have been reviewed partly by a hermeneutic content analysis, partly via two interviews and two phenomenological surveys, targeted towards students, and towards teachers. LÄS MER