Sökning: "lärplattform"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet lärplattform.

 1. 1. IMPLEMENTERING AV EN LÄRPLATTFORM EN FALLSTUDIE

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Naverfeldt; Magnus Olovsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :implementering; lärplattform; skola; lärare; IT-acceptans; fallstudie; TAM;

  Sammanfattning : This case study has studied the implementation of a new learning management system (LMS) in a Swedish Secondary High school. The purpose has been to examine how teacher at this school have perceived how the implementation process has been done. Further the purpose was to study how and by whom the decision to change LMS was taken. LÄS MER

 2. 2. On-demand virtual laboratory environments for Internetworking e-learning : A first step using docker containers

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Andreas Kokkalis; [2018]
  Nyckelord :Learning management systems; Learning Tools Interoperability; E-learning; Docker containers; virtualization; virtual laboratories; Lärplattform; Lärverktyg Interoperabilitet; E-lärande; Dockercontainrar; virtualisering; virtuella laboratorier;

  Sammanfattning : Learning Management Systems (LMSs) are widely used in higher education to improve the learning, teaching, and administrative tasks for both students and instructors. Such systems enrich the educational experience by integrating a wide range of services, such as on-demand course material and training, thus empowering students to achieve their learning outcomes at their own pace. LÄS MER

 3. 3. Learning Management Systems - Användbarhet med studenten i fokus : En fallstudie om hur verksamheter kan förbättra sitt arbete med användbarhet vid implementering av LMS

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Johan Lundberg; Anton Philip; [2018]
  Nyckelord :LMS; Learning Management Systems; Moodle; Användbarhet; Student; Studenter; Nielsen; Fallstudie; Förbättring; Förbättringsarbete; Informatik; Systemvetenskap; MyMoodle; Blackboard; Plattform; Lärplattform; TAM; Distans; Campus; Utbildning; Universitet; Usability; Education; Improve; Improvement; School; University; Modern Education; Digitalization; Digitalisering;

  Sammanfattning : Digitalization has spread into all parts of our lives including shopping, staying in touch with friends and watching cat videos from the cat island in Japan. Studies have shown that digitalization can also have a huge benefit for educational purposes via Learning Management Systems (LMS). LÄS MER

 4. 4. Student bortom campus : En kvalitativ studie baserad på intervjuer med studenter om att distansstudera på universitetsnivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Petra Andersson; Lindahl Theresa; [2018]
  Nyckelord :Distance student; Digitization; Obstacles; Higher education; Platform; Distansstudent; Digitalisering; Hinder; Högre studier; Lärplattform;

  Sammanfattning : Med alltmer digitalisering i samhället ökar distansutbildningarna fort och erbjuds idag på de flesta lärosäten. Allt fler väljer att studera på distans därför handlar denna studie om att undersöka varför man väljer att studera på distans, vilka hinder som distansstudenten kan uppleva och hur lärosätets upplägg upplevs av distansstudenter, då dessa påverkar studentens möjligheter att genomföra och slutföra sina studier på ett bra sätt. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer i PIM – Praktisk IT- och mediekompetens En enkät- och intervjustudie av Myndigheten för skolutvecklings- och Skolverkets fortbildningssatsning på IT-kompetens för Sveriges pedagoger 2006 – 2014

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lars Karlsson; [2017-09-20]
  Nyckelord :IT; IKT; PIM; MMB; Multimediabyrån; digital kompetens; lärplattform; blended learning; mediekunnighet;

  Sammanfattning : PIM, Praktisk IT- och Mediekompetens, lanserades 2006 av Myndigheten för skolutveckling,som en fortbildningssatsning av regeringen för att höja IT-kompetensen hos den svenskalärarkåren. När PIM avvecklades hade 162 000 pedagoger i 230 kommuner deltagit i satsningen. LÄS MER