Sökning: "Kajsa Lidström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Lidström.

  1. 1. MOBILTELEFON SOM KOGNITIVT HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR – ARBETSTERAPEUTERS ERFARENHETER

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

    Författare :Therese Eklöf Malmgren; Linda Söderman; [2012]
    Nyckelord :Arbetsterapi; mobiltelefon; kognition; neuropsykiatri;

    Sammanfattning : Örebro Universitet                                                                 Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi   Arbetets art: Uppsatsarbete omfattande 15 högskolepoäng C, inom ämnet arbetsterapi Svensk titel: Mobiltelefon som kognitivt hjälpmedel för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - arbetsterapeuters erfarenheter. Engelsk titel: Mobile phones as cognitive aids for persons with neuropsychiatric disorders - occupational therapists´ experiences. LÄS MER