Sökning: "ridsport"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet ridsport.

 1. 1. Att välja ridsport - En studie om unga mäns val till gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eleine Håmark; [2019]
  Nyckelord :ridsport; maskulinitet; normbrytande val; yrkesval; män;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt är att tidigare forskning visat ridsport förr i tiden dominerades utav män men att det sedan 1950-talet genomgått en omkodning och anses nu vara feminint. Den tidigare forskningen påvisar också att män som bryter mot normer får ta emot mycket negativitet och förtryckning från samhället. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap inom hästnäringen : skillnader och likheter i olika typer av verksamheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabelle Gothenby; Jacqueline Gissler; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; hästnäring; ridsport; ridskola;

  Sammanfattning : This study analyze leadership within equestrian sports and the leader’s own reflections regarding their role as a leader. Differences and similarities in different types of organizations are also taken in consideration. The fact that it is not known today how the leaders look at their leadership is an important factor and purpose for this study. LÄS MER

 3. 3. Ridsportens miljö- och klimatpåverkan : Miljöarbete bland Sveriges ridklubbar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ekologi och genetik

  Författare :Louise Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :Miljövetenskap; Ridsport; Miljö; Klimat;

  Sammanfattning : Alla berörs av de utmaningar som samhället står inför med miljöproblem och klimatförändringar, inte minst en av Sveriges största idrotter, ridsporten. Svenska Ridsportförbundet har sedan 2016 en miljö- och hållbarhetsstrategi, och den här studien ämnar ta reda på hur ridklubbar i Sverige arbetar med två utav fem verksamhetsinriktningar i strategin: utbildning och fortbildning samt anläggning och drift. LÄS MER

 4. 4. Hästbild och självbild - Unga ryttares uppfattningar om kultur, kunskap och ideal på sociala medier

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lovisa Broms; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; ridsport; stallbackskultur; unga ryttare; ridsportens idealbild; social media; equestrian sport; equestrian culture; young riders; equestrian ideals;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sociala medier är och har under ett antal år varit ett stadigt växande fenomen i det moderna samhället. Det har även visat sig att idrotten i allt högre utsträckning påverkas av vad som sker via de sociala medierna. LÄS MER

 5. 5. Läsplatta och videoanalys som pedagogiskt verktyg vid ridundervisning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Maria Ignerus; [2018]
  Nyckelord :ridsport; inlärning; lärstil; häst; teknisk utrustning;

  Sammanfattning : Tablet and video analysis as an educational tool for riding lessons Riding is a complicated sport where the rider and the horse need to communicate in harmony. The riding teacher has a complex role because the teacher needs to consider both riders and horses. LÄS MER