Sökning: "ridsport"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet ridsport.

 1. 1. Career Challenges and Coping Strategies of Swedish Elite Show Jumpers : A mixed-methods study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Stephanie Reveny; Elvira Stafverfeldt; [2019]
  Nyckelord :athletic identity; athletic injuries; coping; equestrian sport; financial challenge; holistic athletic career model; show jumpers; coping; finansiella utmaningar; holistiska karriärutvecklingsmodellen; hoppryttare; idrottsidentitet; idrottsskador; ridsport;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine perceived challenges and coping strategies of Swedish elite show jumpers from the holistic perspective. A mixed-methodology was used with a dominant qualitative design and a supportive quantitative design. LÄS MER

 2. 2. Hästbild och självbild - Unga ryttares uppfattningar om kultur, kunskap och ideal på sociala medier

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lovisa Broms; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; ridsport; stallbackskultur; unga ryttare; ridsportens idealbild; social media; equestrian sport; equestrian culture; young riders; equestrian ideals;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sociala medier är och har under ett antal år varit ett stadigt växande fenomen i det moderna samhället. Det har även visat sig att idrotten i allt högre utsträckning påverkas av vad som sker via de sociala medierna. LÄS MER

 3. 3. Läsplatta och videoanalys som pedagogiskt verktyg vid ridundervisning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Maria Ignerus; [2018]
  Nyckelord :ridsport; inlärning; lärstil; häst; teknisk utrustning;

  Sammanfattning : Tablet and video analysis as an educational tool for riding lessons Riding is a complicated sport where the rider and the horse need to communicate in harmony. The riding teacher has a complex role because the teacher needs to consider both riders and horses. LÄS MER

 4. 4. Etablerade hästsportprofilers syn på användning av täcken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabella Svensson; Sofia Wittlock; [2018]
  Nyckelord :termoneutral zon; thermoneutral zone; lower critical temperature; climatinc energi demand; environment;

  Sammanfattning : Horses are used in a variety of disciplines partly as a hobby as well as for competitions at the elite level. Regardless of how the horse is used, the horse owner is obliged to help the horse with its heat balance with a blanket if necessary. However, there is a widespread lack of knowledge on when to use the blanket and if it really is needed. LÄS MER

 5. 5. Att hoppa med teknik : Automation av hästhinder

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Göran Kempe; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; automating; equestrian; participatory design; participatory observation; showjumping; Internet of Things; automatisera; hästsport; effektivisera; deltagande design; deltagande observation; hoppträning;

  Sammanfattning :   Användningen av Internet of Things inom sport är svår att hitta forskning om, inte minst i samband med ridsport. Kandidatarbetet forskar kring problemen vid användning av Internet of Things och hur man implementerar system på bästa sätt. LÄS MER