Sökning: "ridsport"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet ridsport.

 1. 1. E-träning inom ridsporten : Om medierad träning till häst

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ellinor Wernquist; [2021]
  Nyckelord :E-coaching; Equestrian; Coaching; Coaching relationship; E-träning; Ridsport; träning; träningsrelationen; medierad träning;

  Sammanfattning : Digitalisering har vuxit fram inom ridsporten och fler applikationer med syfte att träna och utveckla sig själv som ryttare och sin häst har lanserats på marknaden.  Syftet med denna studie är att undersöka hur e-träning tillämpas i Sverige och hur tekniken och kontakten mellan elev och tränare inom ridsporten implementeras och upplevs. LÄS MER

 2. 2. Motionsryttares nyttjande av ridning som friskvård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Malin Lahtivuori; [2021]
  Nyckelord :ridning; friskvård; hälsopromotion;

  Sammanfattning : In Sweden companies can give a specific amount of money to their employees for health-promoting activities. Some examples of health-promoting activities are swimming, dancing, golf, massage, gym and riding. All these activities are tax free if they are performed with the health-promoting allowance. LÄS MER

 3. 3. DE LEENDE RYTTARNA - En kvalitativ innehållsanalys av hur ryttare framställs i specialiserad och icke-specialiserad media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofie Lahtinen Carlsson; [2020-09-18]
  Nyckelord :Ridsport; Hästar; Ridsports EM; Ryttare; Tidningen Ridsport; Framing; Hegemoni; Genus; Semiotik; Dagordningsteorin; Sportjournalistik;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur kvinnliga och manliga ryttare porträtteras i specialiserad och ickespecialiseradmedia.Teori: Dagordningsteorin, Framing, Semiotik, Genus, Hegemonisk Manlighet, HegemoniskkvinnlighetMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Elva texter från Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Tidningen Ridsport. LÄS MER

 4. 4. Ridsporten i svensk media : En underrepresenterad "tjejsport"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Erica Carlsson; Veronica Daniele; [2020]
  Nyckelord :Ridsport; ishockey; ryttare; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Sydsvenskan; genus; gestaltningsteori; kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ridsport representeras i svensk media. Studien har som fokus att både jämföra mängden representation som ridsport får i jämförelse med ishockey, samt att undersöka hur kvinnliga och manliga ryttare gestaltas i svensk media. LÄS MER

 5. 5. Ridsportens konsumenters köpprocess av hästtäcken och ridbyxor : en studie om hållbarhet inom ridsporten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Karlsson; Elin Wilck; Nathalie Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Equestrian; Textiles; Sustainability; Purchasing Process; Consumer Behaviour; Ridsport; Textilier; Hållbarhet; Köpprocessen; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Ridsporten är en av de största sporterna i Sverige och domineras av en modeintresserad målgrupp, då majoriteten av utövarna är kvinnor. Två centrala produkter inom ridsporten är ridbyxor och hästtäcken, och är en stor del av konsumenternas inköp. LÄS MER