Sökning: "legitimitet eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden legitimitet eriksson.

 1. 1. Revisionskommittéers påverkan på hållbarhetsrapporters tillförlitlighet : En kvantitativ studie på 298 börsnoterade företag i en low-litigation kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Albin Eriksson; Philip Lindholm; [2022]
  Nyckelord :SRA; sustainability reporting; audit committees; low-litigation; SRA; hållbarhetsrapportering; revisionskommittéer; low-litigation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Revisionskommittéers påverkan på hållbarhetsrapporters tillförlitlighet: En kvantitativ studie på 298 börsnoterade företag i en low-litigation kontext. Nivå: Examensarbete på grundnivå i ämnet företagsekonomi (kandidatexamen). LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning i mindre företag : Motiven bakom frivillig hållbarhetsredovisning i mindre svenskaföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Gustafsson; Victor Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; voluntary; legitimacy; stakeholders; CSR; legal requirements; information asymmetry; Hållbarhetsredovisning; frivillig; legitimitet; intressenter; CSR; lagkrav; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsrapportering omfattar företagets redovisning av miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan. Enligt svensk lag är det obligatoriskt för större företag att upprätta en hållbarhetsrapport men det finns även mindre företag som väljer att upprätta en hållbarhetsrapport trots att de inte omfattas av detta lagkrav. LÄS MER

 3. 3. SVERIGES MEST HÅLLBARA LIVSMEDELSKEDJA - JA TACK! - En jämförande kritisk retorikanalys av hur Coop och Lidl kommunicerar sitt miljöfokuserade CSR-arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Eklöf; Elin Eriksson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; legitimitet; varumärke; Coop; Lidl;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra livsmedelskedjorna Coop och Lidls retorik kopplat till miljöfokuserad CSR-kommunikation som används på de egna webbplatserna och det sociala mediet Instagram. Teori: Corporate Social Responsibility, varumärkeskommunikation, retorik, legitimitet Metod: Kritisk retorikanalys Material: Texter om hållbarhet och miljö på hemsidorna och fyra inlägg från respektive företagens nationella Instagramkonto. LÄS MER

 4. 4. Företags användande av CSR-decoupling : - En jämförelse mellan amerikanska och västeuropeiska  börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Anny Eriksson; Alexandra Boija; [2021]
  Nyckelord :CSR-decoupling; symbolic actions; substantive actions; USA; Western Europe; CEO power; stakeholder demands; CSR-decoupling; symboliska handlingar; substantiva handlingar; USA; Västeuropa; verkställande direktörens makt; intressenternas krav;

  Sammanfattning : Det har blivit allt mer viktigt för företag att ta ansvar inom områdena miljö, ekonomi och samhälle. Företag använder sig av CSR-kommunikation för att visa vilka handlingar de vidtar för att uppfylla dessa förväntningar och erhålla legitimitet. Det förekommer dock att CSR-kommunikationen inte överensstämmer med verkligheten. LÄS MER

 5. 5. Konstruerad legitimitet eller samhällsmedvetenhet? : En kvalitativ studie av charterbolaget TUIs CSR-kommunikation till svenska konsumenter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Klara Berglund Eriksson; Emma Wallin; [2020]
  Nyckelord :Public Relations; Corporate Social Responsibility; CSR-communication; Legitimacy; Tourism.;

  Sammanfattning : Title: Constructed legitimacy or social responsibility? A qualitative study of the tour operator TUI’s CSR-communication directed to Swedish consumers (Konstruerad legitimitet eller samhällsmedvetenhet? En kvalitativ studie av charterbolaget TUIs CSR-kommunikation till svenska konsumenter) Authors: Emma Wallin and Klara Berglund Eriksson Aim: The purpose of this study is to investigate how the tour operator concern TUI work to achieve legitimacy during a period of criticism towards the travel industry, by studying their CSR-communication. This is done by answering following questions:   Does TUI use CSR-communication as a way to achieve legitimacy? How does TUI communicate their CSR-commitment in their relationship with Swedish consumers? Which tendencies of Suchman’s legimicity types can be found in TUI’s CSR-communication? Method/Material: To answer the research questions we have analysed material from TUI’s sustainability report of 2018, their press releases from 2018-2019 and content from the page of sustainability at TUI Sweden’s website. LÄS MER