Sökning: "Fritidsledare DIVA"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Fritidsledare DIVA.

 1. 1. Vi bygger en framtid : En studie av fritidsledares uppfattningar om det brottsförebyggande arbetet inom fritidsgårdars verksamhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ika Tillenius; [2020]
  Nyckelord :Fritidsgård; fritidsledare; brottsförebyggande verksamhet; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Brottslighet bland ungdomar är ett ökande problem i dagens samhälle. Landets fritidsgårdar är en betydelsefull plats att vara på för många utav Sveriges utsatta ungdomar. Detta medför en utmaning för personalen inom verksamheten, som i sitt arbete antas kunna hantera den problematik som kan uppstå i och med detta. LÄS MER

 2. 2. Ensamhet bland ungdomar : En kvalitativ studie om professionellas syn på ensamhet bland ungdomar och deras förebyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Lina Kabboush; Woroud Gerges Oraham; [2020]
  Nyckelord :loneliness; teenagers; social services; community centres; association; collaboration; capital; class; thematic analysis; ensamhet; ungdomar; socialtjänsten; öppna verksamheter; föreningar; samverkan; kapital; klass; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ensamhet bland ungdomar beskrivs utifrån professionellas tankar och erfarenheter i arbetet med ungdomar. Vidare var avsikten att undersöka vilka faktorer som bidrar till ungdomars ensamhet utifrån professionellas syn samt vilka arbetssätt och strategier som används för att förebygga ensamhet bland ungdomar i Jönköpings län. LÄS MER

 3. 3. Den komplexa fritidsledaren : En konflikt mellan yrkesrollen och orosanmälningar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Fritidsledare; yrkesidentitet; orosanmälningar; tolkningsrepertoar; diskurspsykologi; fritidsgård; socialtjänsten; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra hur fritidsledarna ser på orosanmälningar genom att undersöka hur de konstruerar fritidsledaryrket och sin möjlighet att agera vid oro för en ungdom på fritidsgården. Nio fritidsledare intervjuades enskilt och materialet analyserades ur ett diskurspsykologiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Det meningsfulla ledarskapet : En etnologisk diskursanalys av hur fritidsledare skapar meningsfull fritid

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Lovis Blixt; [2019]
  Nyckelord :etnologi; fritidsledare; fritidsgård; välfärd; meningsfull fritid; politisk diskursteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur fritidsledare genom tal och praktik ger mening åt “meningsfull fritid” och hur “meningsfull fritid” blir betydelsefullt. Studiens material bygger på 6 intervjuer med fritidsledare och 3 observationer på fritidsgård. LÄS MER

 5. 5. Fritidsgårdar ur ett miljöpsykolgiskt perspektiv : En studie om inredning, färglära och klasskillnader

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Theodor Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Fritidsgårdar; miljöpsykologi; segregation; klass;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka fritidsgårdar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv, där det ingår att jämföra fritidsgårdar från starka respektive svaga socio-ekonomiska områden. Uppsatsen undersöker bland annat psykologiska effekter av fritidsgårdarnas fysiska miljö. LÄS MER