Sökning: "kommunikationsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet kommunikationsmodell.

 1. 1. Security Threats and Countermeasures for Connected Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xuwei Gong; [2019]
  Nyckelord :Connected vehicle; Use case; Threat analysis; Countermeasures; anslutna fordon; användningsfall; hotanalys; motåtgärd;

  Sammanfattning : With the rapid development of connected vehicles, automotive security has become one of the most important topics. To study how to protect the security of vehicle communication, we analyze potential threats for connected vehicles and discuss countermeasures to mitigate these threats. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation av intern ekonomiinformation : en fallstudie av kommunikationsbarriärer i ett större företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lorraine Atlegard; Kristina Grönlund; [2019]
  Nyckelord :accounting management; accounting communication; internal communication; business communication; communication barriers challenges; intern redovisning; redovisningskommunikation; intern kommunikation; företagskommunikation; kommunikationsbarriärer utmaningar;

  Sammanfattning : Det är sedan länge konstaterat att intern kommunikation har stor betydelse för företagets framgång. Syftet med att kommunicera intern ekonomiinformation är att redogöra för den ekonomiska situationen samt att ge en bild av företagets framtida utveckling. En viktig faktor med intern ekonomiinformation är att skapa målöverenstämmelse. LÄS MER

 3. 3. Kroppspositivism : provdockor och modeller som visuellt kommunikationsverktyg för större storlekar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Gustafsson; Ellinor Carlström; [2019]
  Nyckelord :body positivism; body image; the female body; plus size; standard size; mannequin; model; size range; Kroppspositivism; kroppsbild; kvinnokroppen; över norm; normstorlek; provdocka; modell; storleksspann;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två svenska modeföretag, Modefabriken och Klädverket, som båda påstår sig vara kroppspositiva visar detta i praktiken. Studien är genomförd inom ämnet textilt management. Studien är ur ett företagsperspektiv, men har även genererat inblickar från ett konsumentperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationskanaler vid intern nyhetsspridning : En fallstudie om hur kommunikationskanaler påverkar den upplevda kommunikationseffektiviteten vid nyhetsspridning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Stina Adamsson; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Nyhetsspridning; Intern kommunikation; Intern nyhetsspridning; Kommunikationseffektivitet;

  Sammanfattning : Kommunikation är en förutsättning för att organisationer ska fungera och sätten att kommunicera på har utvecklats i takt med den tekniska utvecklingen. Med det stora utbudet av kommunikationskanaler som finns idag kan det vara svårt att veta vilken kommunikationskanal som lämpas i olika situationer. LÄS MER

 5. 5. Vem litar vi på? : En studie av en krishanteringsmyndighets externa kriskommunikation

  Magister-uppsats,

  Författare :Louise Nordin; [2019]
  Nyckelord :Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap; skogsbränder; kriskommunikation; medielogik; Laswells kommunikationsmodell;

  Sammanfattning : The focus of this study is such that it intends to investigate whether the communication that reached Helahälsingland.se regarding the forest fires in the summer of 2018 came from MSB.se through Krisinformation.se and the government in charge, MSB, and through that fulfilled their duty to the Swedish public. LÄS MER