Sökning: "Internkommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade ordet Internkommunikation.

 1. 1. Smakar kaffet lika gott på insidan av organisationen? : En kvantitativ enkätundersökning om Löfbergs internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Charlotte Elgtberg; Elin Ringqvist; [2021]
  Nyckelord :Internal communication; organization member; communication channel; organizational culture; Löfbergs; Internkommunikation; organisationsmedlem; kommunikationskanal; organisationskultur; Löfbergs;

  Sammanfattning : The mainstay of a successful organization is a well-functioning internal communication. Good internal communication creates a positive environment, togetherness, and community within the organization. LÄS MER

 2. 2. Digital undervisning - här för att stanna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jackline Georgsson; Sofie Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Internal Communication; Internal Communication Satisfaction; Digital Education; COVID-19; Student; Swedish Universities; Communication Satisfaction Questionnaire; Media Richness Theory; Technology Acceptance Model; Internkommunikation; Intern kommunikationstillfredsställelse; Digital undervisning; Studenter; Svenska universitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : In March 2020 the novel coronavirus COVID-19 forced Swedish universities to transfer from face-to-face learning to digital education. From one day to another, students could no longer interact with other students and teachers in a traditional classroom. LÄS MER

 3. 3. Internkommunikation i en sjukvårdsorganisation under covid-19 pandemin : Ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Hedin; Sanna Fernkvist Melin; [2021]
  Nyckelord :Sensemaking; Covid-19; Informationshantering; Kriskommunikation; Strategisk kommunikation; Internkommunikation;

  Sammanfattning : A qualitative study that examines co-workers experiences of the internal information management and communication during the covid-19 crisis and whether that perception differs from before the crisis. Previous research claims that co-workers' perceptions of internal crisis communication have not been thoroughly studied thus there is a knowledge gap. LÄS MER

 4. 4. Lika barn lika bäst : En kvalitativ fallstudie av den interna kommunikationen på IKEA Sundsvalls intranät

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Andreas Bohman; Viktor Fellbrink; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Intranät; Internkommunikation; Medarbetare; Ledare; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Problemformulering: Idag har internkommunikation en viktig roll i en organisation, samtidigt är intranätet i sin tur en central del av den interna kommunikationen. Historiskt sett har majoriteten av forskningen kring intranät kretsat kring tekniska aspekter. LÄS MER

 5. 5. Att härska genom internkommunikation : En observationsstudie om kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Frisell; Rama Malki; [2020]
  Nyckelord :Master suppression techniques; internal communication; female leaders; leadership; stereotypes.; Härskartekniker; internkommunikation; kvinnliga ledare; ledarskap; stereotyper.;

  Sammanfattning : Titel: Att härska genom internkommunikation – En observationsstudie om kvinnliga ledare Nivå: Examensarbete på grundnivå i ämnet företagsekonomi Författare: Rama Malki och Malin Frisell Handledare: Monika Wallmon och Svante Brunåker Datum: 2020 - juni Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur kvinnliga ledare använder och utsätts för härskartekniker, med fokus på internkommunikation. Metod: Denna studie är kvalitativ och utgår från en deduktiv ansats. LÄS MER