Sökning: "Internkommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade ordet Internkommunikation.

 1. 1. "Vad innebär detta för mig?" : En kvalitativ studie om anställdas uppfattning av den kommunicerade varumärkesidentiteten vid ett varumärkesbyte.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Jonsson; Mathilda Flyrin Engman; [2023]
  Nyckelord :Internkommunikation; Varumärkesidentitet; Varumärkesbyte; Uppköp; Kärnvärden; Meningsskapande; Intervju; Anställda;

  Sammanfattning : Anställda som identifierar sig med företagets varumärkesidentitet är enligt tidigare forskning nyckeln till ett starkt varumärke. Ett varumärkesbyte innebär ett psykologiskt uppbrott där den anställda kan hamna i en identitetskris. LÄS MER

 2. 2. AVID-ramverkets betydelse för det svenska medarbetarengagemanget : En kvantitativ studie om sambandet mellan internkommunikation och medarbetarengagemang i Sverige

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ebba Sandberg; Amelia Andersson; Emma Fransson; [2023]
  Nyckelord :Internal communication; employee engagement; AVID framework; Internkommunikation; medarbetarengagemang; AVID-ramverket;

  Sammanfattning : This study investigates the phenomenon of internal communication, which is a mainstay of successful companies. Good internal communication has many positive effects, one of them is employee engagement. LÄS MER

 3. 3. ”There is open and honest two-way communication at our company” : En kvantitativ undersökning om vad som kan påverkat Sandvik Manufacturing Solutions resultat på deras medarbetarundersökning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Felicia Asklöf; Sofie Jonsson Hulkko; [2023]
  Nyckelord :Two-way communication; internal communication; organizational communication; organizational culture; Tvåvägskommunikation; internkommunikation; organisationskommunikation; organisationskultur;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie undersöker faktorer som kan ha påverkat resultatet på Sandvik Manufacturing Solutions medarbetarundersökning relaterat till påståendet "There is open and honest two-way communication at our company” och varför. Studien tillämpade en enkät som distribuerades på Sandvik Manufacturing Solutions intranät och via e-post och fanns att tillgå för cirka 1900 medarbetare. LÄS MER

 4. 4. Säkerheten framför allt : En kvalitativ intervjustudie om arbetstagares upplevelse av intern- och säkerhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Oscar Hedendahl; Oskar Elvin; [2023]
  Nyckelord :Internkommunikation; säkerhetskommunikation; digitala kanaler; hierarkisk organisation.;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka hur arbetstagare på en industriorganisation i Jönköping upplever den interna kommunikationen samt kommunikation kring säkert beteende. Syftet med studien är att undersöka hur elva arbetstagare som arbetar på olika hierarkiska nivåer i organisationen upplever den generella interna kommunikationen och specifikt kommunikation kring säkert beteende, samt upplevelsen av digitala kanaler. LÄS MER

 5. 5. Intern kriskommunikation mellan ledning och medarbetare : Fallstudie i en idéburen organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Andersson; Christina Sandin; [2022]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Kris; Idéburen organisation; Strategisk internkommunikation; Organisationskultur; Sensemaking;

  Sammanfattning : The purpose of this case study was to contribute with knowledge on how a non-profit organization works strategically with internal crisis communication. The study aimed at answering how management and co-workersperform internal communication before, during and aftercrises. LÄS MER