Sökning: "Sandra Björnfot"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Björnfot.

  1. 1. "Det är en bra arbetsgivare, men..." : En kvalitativ intervjustudie om varför unga medarbetare valt att avsluta sin anställning.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Sandra Björnfot; Emma Wiklund; [2019]
    Nyckelord :Employer branding; Arbetstillfredsställelse; Interaktion; IT; Förväntningar; Unga medarbetare; Arbetsmarknad;

    Sammanfattning : Arbetsmarknaden inom IT-branschen är i stor förändring då efterfrågan på IT-kompetens har ökat vilket beräknas leda till ett underskott på arbetsmarknaden. Fler företag kommer att efterfråga IT-kompetens och det leder till större konkurrens för att attrahera och behålla den. LÄS MER