Sökning: "Ridsport"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet Ridsport.

 1. 1. DE LEENDE RYTTARNA - En kvalitativ innehållsanalys av hur ryttare framställs i specialiserad och icke-specialiserad media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofie Lahtinen Carlsson; [2020-09-18]
  Nyckelord :Ridsport; Hästar; Ridsports EM; Ryttare; Tidningen Ridsport; Framing; Hegemoni; Genus; Semiotik; Dagordningsteorin; Sportjournalistik;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur kvinnliga och manliga ryttare porträtteras i specialiserad och ickespecialiseradmedia.Teori: Dagordningsteorin, Framing, Semiotik, Genus, Hegemonisk Manlighet, HegemoniskkvinnlighetMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Elva texter från Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Tidningen Ridsport. LÄS MER

 2. 2. Ridsporten i svensk media : En underrepresenterad "tjejsport"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Erica Carlsson; Veronica Daniele; [2020]
  Nyckelord :Ridsport; ishockey; ryttare; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Sydsvenskan; genus; gestaltningsteori; kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ridsport representeras i svensk media. Studien har som fokus att både jämföra mängden representation som ridsport får i jämförelse med ishockey, samt att undersöka hur kvinnliga och manliga ryttare gestaltas i svensk media. LÄS MER

 3. 3. Ridsportens konsumenters köpprocess av hästtäcken och ridbyxor : en studie om hållbarhet inom ridsporten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Karlsson; Elin Wilck; Nathalie Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Equestrian; Textiles; Sustainability; Purchasing Process; Consumer Behaviour; Ridsport; Textilier; Hållbarhet; Köpprocessen; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Ridsporten är en av de största sporterna i Sverige och domineras av en modeintresserad målgrupp, då majoriteten av utövarna är kvinnor. Två centrala produkter inom ridsporten är ridbyxor och hästtäcken, och är en stor del av konsumenternas inköp. LÄS MER

 4. 4. ’’Glädjen är större än rädslan’’ : en kvalitativ studie om ridning och rädsla

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Fanny Kristoffersson; [2020]
  Nyckelord :ridsport; häst; norm; jargong; stallkultur; instruktör; undervisning; motivation;

  Sammanfattning : This study examined adults’ experiences and perceptions about riding and fear and why they ride despite a feeling of fear. Equestrian sports are the eighth largest sport in Sweden with about half a million practitioners in all ages. LÄS MER

 5. 5. Western Riders Association of Sweden : En kartläggning och genusteoretiskundersökning av Wras historia 1982-2006

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Petra Hillring; [2020]
  Nyckelord :Western riding; gender; equestrian; horses; rodeo; Westernridning; genus; ridsport; hästar; historia;

  Sammanfattning : This essay is a survey and a gender-theoretical study of Western Riders Association of Sweden(from here on: Wras) between 1982-2006. The purpose of the study is to contribute to equestrian historical research as well as gender historical research by examining Wras from a gender theoretical perspective. LÄS MER