Sökning: "Ridsport"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Ridsport.

 1. 1. Att välja ridsport - En studie om unga mäns val till gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eleine Håmark; [2019]
  Nyckelord :ridsport; maskulinitet; normbrytande val; yrkesval; män;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt är att tidigare forskning visat ridsport förr i tiden dominerades utav män men att det sedan 1950-talet genomgått en omkodning och anses nu vara feminint. Den tidigare forskningen påvisar också att män som bryter mot normer får ta emot mycket negativitet och förtryckning från samhället. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap inom hästnäringen : skillnader och likheter i olika typer av verksamheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabelle Gothenby; Jacqueline Gissler; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; hästnäring; ridsport; ridskola;

  Sammanfattning : This study analyze leadership within equestrian sports and the leader’s own reflections regarding their role as a leader. Differences and similarities in different types of organizations are also taken in consideration. The fact that it is not known today how the leaders look at their leadership is an important factor and purpose for this study. LÄS MER

 3. 3. Ridsportens miljö- och klimatpåverkan : Miljöarbete bland Sveriges ridklubbar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ekologi och genetik

  Författare :Louise Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :Miljövetenskap; Ridsport; Miljö; Klimat;

  Sammanfattning : Alla berörs av de utmaningar som samhället står inför med miljöproblem och klimatförändringar, inte minst en av Sveriges största idrotter, ridsporten. Svenska Ridsportförbundet har sedan 2016 en miljö- och hållbarhetsstrategi, och den här studien ämnar ta reda på hur ridklubbar i Sverige arbetar med två utav fem verksamhetsinriktningar i strategin: utbildning och fortbildning samt anläggning och drift. LÄS MER

 4. 4. Ridsportens arbete för en ökad inkludering : Från mål och visioner till implementering i föreningsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Sundström; [2019]
  Nyckelord :Idrott; ridsport; inkludering; policy; kommunikation;

  Sammanfattning : Svensk idrott vill bli bäst i världen för alla på alla nivåer – så lyder Riksidrottsförbundets vision för hur den svenska idrottsrörelsen skall utveckla den idrottsliga verksamheten i linje med måldokumentet Strategi 2025 (2017). Efter att måldokumentet tillsattes valde Svenska Ridsportförbundet att göra en egen utredning för att bemöta de utvecklingsområden ridsporten står inför därefter har fem strategiska utvecklingsområden framtagits där ett av områdena handlar om ridsport på individens villkor. LÄS MER

 5. 5. Career Challenges and Coping Strategies of Swedish Elite Show Jumpers : A mixed-methods study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Stephanie Reveny; Elvira Stafverfeldt; [2019]
  Nyckelord :athletic identity; athletic injuries; coping; equestrian sport; financial challenge; holistic athletic career model; show jumpers; coping; finansiella utmaningar; holistiska karriärutvecklingsmodellen; hoppryttare; idrottsidentitet; idrottsskador; ridsport;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine perceived challenges and coping strategies of Swedish elite show jumpers from the holistic perspective. A mixed-methodology was used with a dominant qualitative design and a supportive quantitative design. LÄS MER