Sökning: "Sofie Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden Sofie Nilsson.

 1. 1. En kvalitativ studie om naturområden och människans mående under covid-19 restriktioner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Clara Wimer Bergman; Sofie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Natural areas; Visitors; Nature conservation managers; Skåne county; Ecosystem services; Biodiversity; Wellbeing; Covid-19 restrictions; Covid-19 pandemic.; Naturområden; Naturbesökare; Naturvårdsförvaltare; Skåne; Ekosystemtjänster; Biologisk mångfald; Välbefinnande; Covid-19 restriktioner; Covid-19 pandemin.;

  Sammanfattning : Den 11 mars 2020 klassificerade Världshälsoorganisationen (WHO) covid-19 viruset som en pandemi. I Sverige infördes restriktioner för att begränsa smittspridningen av viruset genom att minska människans fysiska kontakt. Under pandemin började allt fler människor besöka naturområden och besöksantalet ökade kraftigt. LÄS MER

 2. 2. "Dansa min lilla docka, dansa och det gjorde jag": Fyra kvinnors självbiografiska beskrivningar av att leva med en missbrukande partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Ahrén; Sofie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :women; relationship; addiction; alcohol; drugs; coping; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how women described their experiences of living with a drug and or alcohol abusing man. A qualitative approach has been used and the study was based on four autobiographical books written by Swedish female authors who either live or have lived with abusive men. LÄS MER

 3. 3. Nulägesanalys av informations- och produktionsflöde : En fallstudie på Habo Plast med förbättringsförslag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Sofie Johnsson; Clara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Nulägesanalys; Produktionsflöde; flödesschema; förbättringsarbete; flödeseffektivitet; flaskhalsar;

  Sammanfattning :  This report is based on an analysis of the current situation which have been made in Habo Plast’s production and is primarily based on collected data of qualitative character. The company lacked a detailed analysis of how the work in their production proceeds. LÄS MER

 4. 4. "Men vad innebär det i praktiken då?" : En fenomenografisk studie om musiklärares erfarande av elevers inflytande och motivation på högstadiet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sofie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Music education; pupil influence; motivation; phenomenography; Musikundervisning; elevinflytande; motivation; fenomenografi;

  Sammanfattning : ”But what does it mean in practice?” is a phenomenographic study that aims to examine how music teachers experience inclusion of pupil influence in their teaching and if there is a connection between pupil influence and motivation. The study leans on previous research that has been done in both pupil influence and motivation. LÄS MER

 5. 5. Decomposing grade inflation in Sweden's compulsory school

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Elias Nilsson; Sofie Liang; [2021]
  Nyckelord :grade inflation; municipal schools; free schools; Sweden’s school system; Business and Economics;

  Sammanfattning : In Swedish media, there has been a heated debate regarding the school system. Since 1992, free schools, which are similar to voucher schools, have been permitted as a competitor to municipal schools. LÄS MER