Sökning: "Millennials"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet Millennials.

 1. 1. Ledarskap som efterfrågas av svenska universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Svärdström; [2022-02-16]
  Nyckelord :Millennials; Transformativt ledarskap; Transaktionellt ledarskap; Svenska universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilket ledarskap svenska universitetsstudenter efterfrågar i framtida yrkesliv. Studien har fokuserat på ledarstilarna transformativt och transaktionellt ledarskap som en del forskning pekar ut som de mest framträdande ledarskapsstilarna. LÄS MER

 2. 2. Influencer Marketings påverkan på köpbeteende och klädkonsumtion hos Millennials & Generation Z

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Helles; Julia Engström; [2022]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Fast Fashion; Consumer behavior; Impulsive buying behavior; The environmental impact of the fashion industry;

  Sammanfattning : Influencer marketing är en effektiv marknadsföringsmetod för att öka köpbeteendet hos konsumenter. Uppsatsens fokus är att undersöka Millenials och Generation Z:s klädkonsumtion av Fast Fashion och hur de påverkas av Influencer marketing samt förhållningssätt till miljöfrågor vid klädköp. LÄS MER

 3. 3. To be canceled or not to be canceled -that's the question : En kvalitativ studie om Oatlys och Starbucks kriskommunikation efter deblivit canceled

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ania Kazanowska-Nunez; Levicia Newman; [2022]
  Nyckelord :Cancel culture; Ethical consumerism; Image repair theory; Oatly; Retorikanalys; Situational crisis communication theory; Starbucks; Woke-ism;

  Sammanfattning : During the last few years, Cancel culture became a significant part of the social mediaculture. The new phenomenon aims to call out people or companies that have acted in a wayt hat does not go with the values of the consumers, which leads to a canceling. LÄS MER

 4. 4. Morgondagens arbetsmarknad är här : En kvalitativ studie om varför generationerna Millennials och Gen Z byter arbetsplats oftare än tidigare generationer och vad organisationen bör göra för att behålla dem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Linda Clavertz; Elizabeth Asiimwe; [2022]
  Nyckelord :Age Group; Communication; Development; Employment; Employers; Gen Z; Generations; Job; Leadership; Market; Millennials; Employee Turnover; Workplace; Anställning; Arbetsgivare; Arbetsmarknad; Arbetsplats; Generationer; Gen Z; Kommunikation; Ledarskap; Millennials; Organisationer; Utveckling; Personalomsättning; Åldersgrupp;

  Sammanfattning : Dagens organisationer möter nya villkor och krav från de yngre generationerna Millennials och Gen Z på arbetsmarknaden. Med de yngre generationernas nya villkor och krav har organisationen fått det svårare att behålla dem på sin arbetsplats. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföringens roll i sociala medier och dess effekt på kvinnliga millennials köp av hudvårdsprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Andrey Parominskiy; Sarah Younes; [2022]
  Nyckelord :Social media marketing; Influencer marketing; Millennial women; Skincare industry; Social media engagement behavior; Purchase frequency; Hudvårdsindustrin; Beteende på sociala medier; köpfrekvens;

  Sammanfattning : Aim: In connection with digitalization, companies have increased their use of social media marketing and influencer marketing. Thanks to this, the skincare industry has had a magnificent effect on its sales, where millennial women are a strong target group for its digital marketing. LÄS MER