Sökning: "Fashion industry"

Visar resultat 1 - 5 av 935 uppsatser innehållade orden Fashion industry.

 1. 1. Damned if you do, damned if you don't.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Ellqvist; Nicholas-Joel Kisling; Katharina Nadine Junge; [2023]
  Nyckelord :H M; sustainability; case; brand image; brand reputation; vocal; brand management; strategy; Business and Economics;

  Sammanfattning : “(Un)sustainable fashion: H&M breaks promise.” “H&M sued for greenwashing claims, again.” “H&M under fire!” Helena Holgersson is sitting in her office on the top floor of H&M’s Stockholm Headquarters staring at the headlines flickering on her computer screen. LÄS MER

 2. 2. CSR communication and the use of recycled synthetic fibres in the fashion industry: A content analysis study of two Swedish fashion brands

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Linn Löfling; [2023]
  Nyckelord :recycled synthetic fibres; fast fashion; slow fashion; CSR communication; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The fashion industry is one of the largest contributors to environmental issues and has a significant part of plastic production due to the use of synthetic fibres. Much scientific research indicates that the fast fashion model is a significant part of using synthetic fibres; however, slow fashion brands are also using the fibres. LÄS MER

 3. 3. Bomullens kretslopp inom modeindustrin ur ett ekonomisk och miljöperspektiv : En studie om återvinning av bomull inom klädindustrin är gynnsamt ur ett ekonomiskperspektiv och ur ett miljöperspektiv

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ilona Melki; Kevin Bach; [2023]
  Nyckelord :Environment; circular economy; cotton cycle; recycling; resource efficiency; miljö; cirkulär ekonomi; bomullens kretslopp; återvinning; resurseffektivitet;

  Sammanfattning : I dagens modeindustri massproduceras kläder billigt med korta livslängder. Många studier har visat att framtagning av bomull ger negativ miljöpåverkan, då det krävs bland annat en hel del vatten och har högt koldioxidutsläpp. Samtidigt har konsumtionen ökat, vilket vidare ökar dem negativa miljöpåverkan som nämndes. LÄS MER

 4. 4. Hur hållbara är mode-och textilföretagen? : -En jämförelse mellan företag på den svenska och danska marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Denise Bertilsson; Karolina Holm; [2023]
  Nyckelord :Circular business models; sustainable business models; fashion; sustainability report; Cirkulära affärsmodeller; hållbara affärsmodeller; mode; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : Mode-och textilbranschen är en resursintensiv bransch som står för en stor del av de globala utsläppen. Den har uppmärksammats av EU som en särskilt betydande bransch som måste genomgå förändringar för att bidra till en hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. A Must or a Will? A study of the motives behind fashion retailers’ engagement in welfare projects in Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iris Ekman; Karin Lindqvist; [2022-02-16]
  Nyckelord :Fashion industry; CSR; welfare projects; push factors; pull factors;

  Sammanfattning : Fashion retailers operate in an industry characterized by outsourced production in countries with poor living and working conditions. The low control that consequently follows, is a challenge for fashion retailers to handle. In the past decade, awareness of the prevailing circumstances in the production countries has increased. LÄS MER