Sökning: "job characteristics model"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden job characteristics model.

 1. 1. Motivation på kontoret och hemma: Svenska hybridarbetares erfarenheter. En kvalitativ studie om motivation vid blandat arbete mellan kontor och distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Book; David Florander; [2022-02-15]
  Nyckelord :Hybrid work; secluded work; distance work; telecommute; motivation; job characteristics model;

  Sammanfattning : Efter två år av en pandemi, en period där stora delar av arbetsstyrkan tvingats arbeta hemifrån, så ser vi en förändring av hur och var medarbetarna vill utföra sitt arbete. Arbetare verkar som nöjdast när de får möjligheten att arbeta hemifrån, men vill inte göra det alla dagar i veckan. LÄS MER

 2. 2. Ideellt ledarskap inom ridsporten : En kvalitativ studie om ledarskap på nationell och lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ebba Brömster; Malin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :leadership; non-profit; non-profit leadership; sports; equestrian; Swedish equestrian federation; SvRF; job characteristics model; developmental leadership; motivation; conventional leadership; ledarskap; ideell; ideellt ledarskap; sport; ridsport; Svenska ridsportförbundet; SvRF; job characteristics model; utvecklande ledarskap; motivation; konventionellt ledarskap;

  Sammanfattning : Det har genomförts omfattande forskning inom ledarskap på vinstdrivande företag men området avseende ideellt ledarskap har blivit försummat. Tidigare studier har föreslagit transformational leadership som ett produktivt ledarskap inom sport, där utvecklande ledarskap är den svenska motsvarigheten till teorin. LÄS MER

 3. 3. Is remote work the future of finance? A qualitative study of employee productivity in remote working settings in financial services companies

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Larin Taofik; Jessica Boström; [2022]
  Nyckelord :Remote work; Employee productivity; Financial services company; Job Characteristics Model; COVID-19;

  Sammanfattning : Through a qualitative study, this thesis investigates how remote work impacts the productivity of financial industry professionals. During the COVID-19 outbreak the world went into a lockdown, culminating in a shift to remote work. LÄS MER

 4. 4. Attraktivt arbete : Attraktivt arbete för sjuksköterskor inom kommunal sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jacob Isaksson; Gentonis Gjikokaj; [2022]
  Nyckelord :Attractive work; motivation; attractive working conditions; job satisfaction and attractive work content; Attraktivt arbete; motivation; attraktiva arbetsförhållanden; arbetstillfredsställelse och attraktivt arbetsinnehåll;

  Sammanfattning : Bakgrund: När pandemin bröt ut för ungefär två år sedan drabbades många sektorer ute på arbetsmarknaden hårt. En av de sektorer som drabbades hårdast var vården. Vården har stått inför flertalet utmaningar när antalet patienter och bristen på sjuksköterskor har ökat. LÄS MER

 5. 5. Hur motiveras arbetsmarknadens nästkommande tillskott? : Arbetsmotivationsfaktorer hos unga i dagens samhälle - En surveyundersökning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Fanny Jäger Röding; Lina Hansson; [2022]
  Nyckelord :arbetsmotivation; motivationsfaktorer; generation Z; pandemi; krig.;

  Sammanfattning : Flertalet studier synliggör specifika skillnader beträffande arbetsmotivationsfaktorer hos skilda generationer. Organisationer vilka erkänner och åskådliggör dessa flergenerationsfrågor anses prestera bättre än de som bortser från dem. LÄS MER