Sökning: "job characteristics model"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden job characteristics model.

 1. 1. How Can I Make You Stay? A qualitative study examining which managerial factors are perceived to affect the nurse turnover rates in Region Stockholm

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Nike Halvardsson Flores; Mardin Moradi; [2024]
  Nyckelord :Nurse turnover; Nurse retention; Nurse manager; Managerial factors; Psychological safety;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges for nurse managers in Sweden is employee retention and counteracting staff turnover. High nurse turnover is associated with major patient safety risks, inefficiencies and increased costs. The reduction in turnover is, therefore, critical to offer better health care and would benefit many stakeholders. LÄS MER

 2. 2. Impact of European legislation on the prevention of psychosocial risks at work on workers in Greece

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Evgenia Christou; [2023-11-29]
  Nyckelord :psychological hazards; European Legislation; start-up company; Greece; job demands and resources;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to look into the impact of European legislation on the prevention of psychosocial risks for workers in small start-up enterprises in Greece. The study's goal is to determine whether the adoption of European legislation has resulted in changes in job demands and human resources. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö inom socialtjänstens barnavård : - en kunskapsöversikt

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Pernilla Spåls; [2023]
  Nyckelord :Social worker; social work organisations; child welfare; psychosocial work environment; manager; supervisor; Socialarbetare; socialtjänst; barnavård; psykosocial arbetsmiljö; chef; arbetsledare;

  Sammanfattning : Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö inom socialtjänstens barnavård - en kunskapsöversikt  Leadership and psychosocial work environment in child welfare services - a scoping review  Social workers in social services and especially in childcare have for many years been a vulnerable professional group with high staff turnover and a heavy workload. There have long been reports of increased sick leave, retention, burnout, and stress related ill health. LÄS MER

 4. 4. Ledaregenskaper sökes! : - en kartläggning av eftersökta ledaregenskaper utifrån platsannonser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :David Juniwik; Mathias Örså; [2023]
  Nyckelord :leadership; personality; traits; five factor model; job advertisement; recruitment; ledarskap; personlighet; egenskaper; femfaktormodell; platsannonser; rekrytering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete är att kartlägga de egenskaper som efterfrågas av produktionschefer inom tillverkning respektive chefer inom socialt och kurativt arbete utifrån platsannonser riktade mot dessa yrkeskategorier i Sverige. Genom att kartlägga egenskaper undersöks vidare om det går att se mönster, likheter eller olikheter beträffande efterfrågade ledaregenskaper på såväl aggregerad som på detaljnivå, vilka egenskaper som framstår vara de bästa prediktorerna för anställning eller avancemang samt ifall man eventuellt kan nå en bättre förståelse av framtidens ledare genom att kartlägga mönster av efterfrågade ledaregenskaper via femfaktormodellen. LÄS MER

 5. 5. Från design till framgång : Arbetsutformningens inverkan på arbetstillfredsställelse, motivation och prestation hos arbetslag i skogsindustrin

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lovisa Suurwee; Karolina Wassberg; [2023]
  Nyckelord :Leadership; Motivation; Performance; Team; Knowledge; Job Satisfaction; Job- Design; Job-Characteristic Model; Ledarskap; Motivation; Prestation; Teamarbete; Kunskap; Arbetstillfredsställelse; Arbetsutformning; Arbetskarakteristikmodell;

  Sammanfattning : För att bibehålla en konkurrenskraftig position på marknaden inom skogsindustrin behövs mer kunskap om vilka faktorer som påverkar ett arbetslags prestation. Problematiken hos Stora Enso Skog är att det finns en markant skillnad i prestationsförmåga mellan arbetslag. LÄS MER