Sökning: "job demands and resources"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden job demands and resources.

 1. 1. Impact of European legislation on the prevention of psychosocial risks at work on workers in Greece

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Evgenia Christou; [2023-11-29]
  Nyckelord :psychological hazards; European Legislation; start-up company; Greece; job demands and resources;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to look into the impact of European legislation on the prevention of psychosocial risks for workers in small start-up enterprises in Greece. The study's goal is to determine whether the adoption of European legislation has resulted in changes in job demands and human resources. LÄS MER

 2. 2. Communication Professionals as the Office Factotum: A Study of Emotional Labour and Well-Being in the Communication Profession

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Evelina Winberg; Jordan Thunell Idumwonyi; [2023-11-22]
  Nyckelord :communication professionals; emotional labour; emotional labour; job demands-resources theory; well-being;

  Sammanfattning : This thesis investigated the concept of emotional labour for communication professionals in an internal communication context. Recently, the well-being of communication professionals has caught public attention in Sweden since the communication practitioner is considered an office factotum or all-purpose servant with numerous responsibilities and activities and is frequently overwhelmed by their multifaceted work assignments. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan mängden distansarbete, psykisk ohälsa och den psykosociala arbetsmiljön

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Nikolina Cikota Molnar; [2023]
  Nyckelord :extent of telework; burnout; depression; job-demands; job-resources; mängden distansarbete; utmattning; depression; arbetskrav; arbetsresurs;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin blev startskottet på en oväntad samhällsförändring. På grund av pandemin ökade distansarbetet på våra arbetsplatser, samtidigt har även den psykiska ohälsan ökat och är idag en stor anledning till sjukskrivningar. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan utmattning och arbetsrelaterade krav samt arbetsrelaterade resurser hos förskolepersonal : En korrelationell enkätstudie vid en kommun i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emelie Bergqvist; Olivia Vikström; [2023]
  Nyckelord :Job Demand- Resources Model; Preschool; Exhaustion; Job demand- resources modellen; Förskola; Utmattning;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien var att undersöka huruvida arbetsrelaterade krav och arbetsrelaterade resurser kunde predicera utmattning hos förskolepersonal (N = 114). Studien genomfördes med en korrelationell design där de validerade enkäterna COPSOQ III och KUS-26 användes för att samla in data. LÄS MER

 5. 5. Regulating emotions in times of crisis - A qualitative study of healthcare managers' interpersonal emotion regulation in the Swedish intensive care during the COVID-19 pandemic

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Arvid Nygård; Harry Wink; [2023]
  Nyckelord :Emotion Regulation; Interpersonal Emotion Regulation; Crisis Leadership; Crisis; Healthcare;

  Sammanfattning : Crises pose challenges for organisations, generating heavy emotional tolls on employees and other organisational stakeholders. Within these contexts, leaders shoulder a crucial responsibility in regulating negative emotions to ensure organisational survival and success. However, scholars have devoted limited attention to this area of research. LÄS MER