Sökning: "communication professionals"

Visar resultat 1 - 5 av 931 uppsatser innehållade orden communication professionals.

 1. 1. Sjuksköterskans kommunikationsstöd för attöverbrygga språkbarriärer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Konrad Björk; Saga Björkqvist Olsén; [2024]
  Nyckelord :Communication; Language barriers; Communication supports; Nursing care; Nurse’s experience; Kommunikation; Språkbarriär; Kommunikationsstöd; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer ökar globalt i takt med ökande global migration. I hälso- och sjukvården befinner sig sjuksköterskan ofta i möten där språkbarriärer uppstår. Det framkommer att bristande kommunikation har direkt negativa konsekvenser på såväl patient som vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av vårdpersonals omvårdnad efter fysiskt trauma - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Beatrice Gärds; Emmy Lindgren; [2024]
  Nyckelord :Literature review; Nursing care; Patient experience; Trauma; Health Science; Litteraturstudie; Omvårdnad; Patienterfarenhet; Trauma; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sex miljoner människor globalt avlider till följd av trauman årligen. De vanligaste orsakerna är trafikrelaterade skador, suicid, dråp och fallskador. Ett fysiskt trauma inträffar vanligen oväntat där den drabbade har behov av fysisk och psykisk hjälp. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med intellektuellfunktionsnedsättning. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emma Swensson; [2024]
  Nyckelord :Intellectual Disability; care; nurses’ experience; nursing; person - centered care; Intellektuell funktionsnedsättning; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterskors erfarenheter; vård;

  Sammanfattning : Background: People with Intellectual Disability (ID) run an increased risk of suffering from illness. Research has confirmed that people with intellectual disabilities are at greater risk than the rest of the population to being offered lower quality of care. LÄS MER

 4. 4. COVID-19 patienters upplevelser i isolering på sjukhus : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karolina Wedin; Elin Wickell; [2024]
  Nyckelord :COVID-19; Experiences; Isolation; Mental illness; COVID-19; Isolering; Psykisk ohälsa; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund COVID-19 har de senaste fyra åren spridits över världen och varit förödande för samhälle, sjukvård och individ. Viruset har för många orsakat svåra symtom och det finns idag över sex miljoner COVID-19-relaterade dödsfall. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av att vara förälder till ett barn med cancersjukdom i ett palliativt skede - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Miranda Johansson; Mathilda Stenström; [2024]
  Nyckelord :Parents; Cancer; Children; Palliative; Experiences; Föräldrar; Cancer; Barn; Palliativ; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall bland barn och unga. Palliativ vård är aktuellt när ett barn inte längre bedöms kunna botas från sin cancersjukdom. När ett barn drabbas av cancer drabbas även en hel familj, där mycket ansvar ligger hos föräldrarna. LÄS MER