Sökning: "job demands-resources theory"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden job demands-resources theory.

 1. 1. Communication Professionals as the Office Factotum: A Study of Emotional Labour and Well-Being in the Communication Profession

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Evelina Winberg; Jordan Thunell Idumwonyi; [2023-11-22]
  Nyckelord :communication professionals; emotional labour; emotional labour; job demands-resources theory; well-being;

  Sammanfattning : This thesis investigated the concept of emotional labour for communication professionals in an internal communication context. Recently, the well-being of communication professionals has caught public attention in Sweden since the communication practitioner is considered an office factotum or all-purpose servant with numerous responsibilities and activities and is frequently overwhelmed by their multifaceted work assignments. LÄS MER

 2. 2. Vigd till stress? : En kvantitativ studie om arbetsrelaterad stress bland diakoner i Svenska Kyrkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Fredrik Andersson; Amanda Nanngård; [2023]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; diakon; kvantitativ ansats; JD-R; Human Relations Theory of Management; Work stress questionnaire;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur arbetsrelaterad stress påverkar diakoner i Svenska Kyrkan, samt vilken inverkan diakoners arbetsmiljö har på arbetsrelaterad stress. Studien har utgått från en kvantitativ ansats och datainsamling gjordes i form av en webbenkät som skickades ut till vigda diakoner som arbetar i två stift inom Svenska Kyrkan, varav 65 diakoner deltog i studien. LÄS MER

 3. 3. How can we better understand outcomes of workplace bullying in a developing country : Examining how emotional exhaustion, psychological capital, and social support can influence the association between workplace bullying and mental health in India.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Manon Delorme; Antonia Prior; [2023]
  Nyckelord :Workplace bullying; mental health; social support; psychological capital; emotional exhaustion; conservation of resources theory; the job demands-resources theory; the job demand-control-support model;

  Sammanfattning : The present study examines how the relationship between workplace bullying and mental health can be influenced by emotional exhaustion, and how the intensity in this relationship can be affected by the individual’s psychological capital, and access to social support from colleagues and supervisors. The studys theoretical framework is based on the Job Demand-Control-Support model, the Job Demands-Resources model and the Conservation of Resources theory. LÄS MER

 4. 4. HOW PEOPLE EXPERIENCE WORK LIFE BALANCE : A QUALITATIVE STUDY WITH THREE INDUSTRIAL SECTOR ORGANIZATIONS

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Shamaila Khalid; [2023]
  Nyckelord :work life balance; family conflict; social life conflict; leisure time; job satisfaction; stress anxiety;

  Sammanfattning : A work life imbalance emerges when the boundary between work life and personal life is put at sake. It happens when people bring work with them home, or private problems to work. A work life imbalance can lead to psychological issues such as, stress, anxiety, depression, and physical tiredness. LÄS MER

 5. 5. Vägen till engagerade medarbetare: effekten av självledarskap i samspel med socialt stöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sasha Hallin; Biljana Bojcevska; [2023]
  Nyckelord :arbetsengagemang; självledarskap; socialt stöd; JD-R-modellen; självbestämmandeteorin; work engagement; self-leadership; social support; JD-R model; self-determination theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today’s modern workplace is one of constant change, which continuously places new demands on both individuals and organizations. The need for engaged employees with the ability to develop and lead themselves is a prerequisite for success, all the while social relationships have become increasingly more important in the workplace. LÄS MER