Sökning: "information- and communication technology"

Visar resultat 1 - 5 av 2293 uppsatser innehållade orden information- and communication technology.

 1. 1. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
  Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

  Sammanfattning : Background: People with Usher type 2 have congenital hearing loss and acquired progressive visualimpairment, which usually presents itself in adolescence. Previous studies have demonstrated thatinformation, communication, orientation and mobility as well as psychosocial well-being are affected whenliving with combined vision- and hearing loss. LÄS MER

 2. 2. How Digital Communication Initiates Relational Erosion- A Multiple Case Study of Relationships in Three Swedish SMEs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Willy Hasselberg; Oscar Karlsson; [2021-06-29]
  Nyckelord :Digital Communication Technologies; Digitalization; SME; Actor-Network Theory; Networks; Relationships; Intermediaries; Mediators; Affordances; Constraints;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. The double-edged sword? A quantitative analysis of authoritarian stability in the digital context.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Pakzad Kasra; [2021-03-31]
  Nyckelord :Authoritarian stability; Modern Information and Communication technologies ICTs ; Repression;

  Sammanfattning : Ever since its introduction the relationship between the modern information and communication technologies (ICTs) and authoritarian stability has been a topic of discussion. We have witnessed how the tools these technologies brought with them have been used to mobilize protest and topple dictators, at the same time we are seeing how authoritarian leaders use the technologies for the benefit of their own through enhancing surveillance and propaganda efforts. LÄS MER

 4. 4. Att leda digitalt - det "nya" ledarskapet : En kvalitativ studie om digitalt ledarskap till följd av coronapandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Emelie Berggren; Moa Wallin; [2021]
  Nyckelord :E-leadership; telework; information and communication technology; affordance theory; leader-member exchange theory; E-ledarskap; distansarbete; informations- och kommunikationsteknik; affordance theory; leader-member exchange theory;

  Sammanfattning : Till följd av coronapandemin tvingades många organisationer göra en hastig och ofrivillig övergång till distansarbete. Detta skifte i arbetssätt för med sig nya krav, inte minst på ledare som tvingas kommunicera och leda via digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. Digitalt främjande av social delaktighet bland äldre : En intervjustudie bland yrkesverksamma på kommunala mötesplatser för seniorer under Covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Ingby; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; social participation; digital participation; older people; senior community centers; Covid-19; social delaktighet; digital delaktighet; äldre; mötesplatser för seniorer;

  Sammanfattning : Introduktion: Rekommendation av fysisk distansering på grund av Covid-19 har förutom begränsning av socialt umgänge med familj och vänner även inneburit att kommunala mötesplatser och träffpunkter har stoppat sina aktiviteter för seniorer. Denna förändring har för många äldre medfört en avsaknad av sociala sammanhang och ökad ensamhet. LÄS MER