Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 11 - 15 av 479 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 11. Associationen mellan socioekonomiska faktorer och övervikt/fetma bland barn mellan 0 - 12 år : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Laura Hungefält; Cecilia Lager; [2018]
  Nyckelord :Children; socioeconomic status; overweight; obesity; health risk factors; Barn; socioekonomisk status; övervikt; fetma; frisk riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Övervikt och fetma bland barn har de senaste 30 åren ökat över hela världen. Att barn utvecklar övervikt eller fetma har inte bara att göra med deras livsstil utan bakomliggande orsaker kan kopplas till föräldrars socioekonomiska status, SES (Folkhälsomyndigheten, 2017). LÄS MER

 2. 12. Kartläggning av hälsocoaching och motivation till beteendeförändring : En mixed method studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Phaisarn Gustafsson; Andreas Jungerby; Martin Persson; [2018]
  Nyckelord :Folkhälsa; Hälsa; Kvalitativ; Kvantitativ; Livsstilsrådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Landstinget i Kalmar län arbetar kontinuerligt med frågor kring hälsa och lanserar därför olika hälsofrämjande insatser med mål att förebygga sjukdomar. En av insatserna är hälsocoaching där klienter får hjälp med en beteendeförändring. LÄS MER

 3. 13. Hälsocoaching : En interventionsstudie av effekten av tre veckors hälsocoaching

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Beatrice Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Health; health coaching; health promotion; motivation; Hälsa; hälsocoaching; hälsofrämjande arbete; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en mängd forskning som visar på positiva effekter av fysisk aktivitet och vilka hälsorisker som finns vid fysisk inaktivitet. Trots detta så ökar stillasittandet och många individer i samhället idag har hälsoproblem. LÄS MER

 4. 14. När vårdandet tar över : En litteraturstudie om anhörigvårdares upplevelser av demensvård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Felicia Andersson; Hanna Hjelting; [2018]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; Demens; Närstående; Upplevelse; Vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler personer med demens vårdas idag hemma av närstående, samtidigt drabbas allt fler i takt med den ökade medelåldern. Inom sjukvården upplever sjuksköterskor en hög belastning i vårdandet av personer med demens. LÄS MER

 5. 15. Vad som påverkar patientens följsamhet till livsstilsråd vid typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sofia Stjerngren Karlsson; Kerstin Turesson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Vad som påverkar patientens följsamhet till livsstilsråd vid typ 2 diabetes – En litteraturstudie Influencers of patient´s adherence to advice about life style changes in type 2 diabetes – A litterature study Fakultet: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Institution: Institutionen för hälsovetenskaper Ämne: Omvårdnad Kurs: Examensarbete i omvårdnad, 15 hp, grundnivå Författare: Sofia Stjerngren Karlsson och Kerstin Turesson Handledare: Erica Lillsjö och Agneta Pihlman Sidor: 17 Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, livsstil, egenvård och följsamhet  Introduktion: Diabetes mellitus typ 2 tillhör gruppen metabola sjukdomar som karaktäriseras av hyperglykemi på grund av defekter i insulinsekretion, insulinabsorption eller båda. Om hyperglykemin förblir okontrollerad finns risk för senkomplikationer. LÄS MER