Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 11 - 15 av 672 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 11. Patienters upplevelser och erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder vid knäledsartros : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christina Holmgren; Johanna Lind; [2022]
  Nyckelord :Knäledsartros; Hälsofrämjande åtgärder; Patientens erfarenheter; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund   Knäledsartros drabbar personer i alla åldrar, där både incidens och prevalens ökar med stigande ålder. Det är en kronisk och progressiv sjukdom där vävnaden i leden succesivt bryts ned samtidigt som återuppbyggnaden inte sker i samma takt. LÄS MER

 2. 12. När hjärtat inte längre orkar : En litteraturöversikt om patienters upplevelser av egenvård vid hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ebba Ytterell; Alida Tingman Mårtenson; [2022]
  Nyckelord :Experiences; heart failure; litterature; patients; review; self-care; egenvård; hjärtsvikt; litteraturöversikt; patienter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett globalt folkhälsoproblem som kräver livslång behandling för ett välfungerande liv. Hjärtsvikt är en sjukdom där hjärtats pumpförmåga är nedsatt vilket resulterar i att kroppens celler inte får tillräckligt med syre och näring, det kan senare leda till ett livshotande tillstånd om det är obehandlat. LÄS MER

 3. 13. Personcentrerad vård vid kronisk smärta - Sjuksköterskans erfarenheter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Carolina Carlsson; Elsa Ibishi; [2022]
  Nyckelord :Attitudes; Chronic pain; Nurse’s experience; Person-centered care; Attityder; Kronisk smärta; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk smärta är ett hälsoproblem med en negativ påverkan på människors livskvalité. En av sjuksköterskornas kärnkompetenser är personcentrerad vård vilket visar ha ett positivt inflytande på kvalitén på patientens omvårdnad. Syfte:Att belysa sjuksköterskans erfarenheter av personcentrerad vård vid kronisk smärta. LÄS MER

 4. 14. Aktivitetsfokuserade interventioner för att motverka social isolering hos äldre personer.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Anna-Lena Bjelke; Mikaela Hopstadius; [2022]
  Nyckelord :Activity engagement; belonging; loneliness; occupational therapy; social activities.; Aktivitetsengagemang; arbetsterapi; ensamhet; samhörighet; sociala aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personer är en växande grupp i samhället. Förluster och minskat socialt nätverk är en naturlig del i denna fas av livet. Att leva i social isolering kan leda till stora hälsoproblem. LÄS MER

 5. 15. SELF-REPORTED SUBJECTIVE HEALTH IN RELATION TO EPISODIC MEMORY PERFORMANCE IN AGING

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Nordström; Isabelle Teglund; [2022]
  Nyckelord :lifestyle; subjective health; SHH-Q; episodic memory; aging; livsstil; subjektiv hälsa; SHH-Q; episodminne; åldrande;

  Sammanfattning : Episodic memory (EM) displays the most prominent age-related decline. However, this decline could possibly be minimized by engaging in a physically active and cognitively stimulating lifestyle. LÄS MER