Sökning: "Monte Carlo-simulering"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Monte Carlo-simulering.

 1. 1. Internationell diversifiering : "Home bias" från ett svenskt perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jacob Essborg; [2020]
  Nyckelord :Diversifiering; home bias; internationella investeringar;

  Sammanfattning : Forskning inom beteendeekonomi visar att det finns flera psykologiska faktorer som leder till att investerare inte agerar rationellt vid viktiga beslut kring deras investeringar. Syftet med denna uppsats är att undersöka ”Home bias” (HB) som innebär att investerare tenderar till att investera majoriteten av sitt kapital i den lokala aktiemarknaden samt de möjligheter som finns med internationella investeringar i aktiemarknaden från 2000 fram till 2020. LÄS MER

 2. 2. Quantified safety modeling of autonomous systems with hierarchical semi-Markov processes

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Olle Mattsson; [2020]
  Nyckelord :probability theory; stochastic processes; reliability engineering; applied mathematics; quantified safety; markov processes; markov chains; sannolikhetsteori; stokastiska processer; säkerhetsteknik; tillämpad matematik; markovprocesser; markovkedjor;

  Sammanfattning : In quantified safety engineering, mathematical probability models are used to predict the risk of failure or hazardous events in systems. Markov processes have commonly been utilized to analyze the safety of systems modeled as discrete-state stochastic processes. LÄS MER

 3. 3. Debt Portfolio Optimization at the Swedish National Debt Office: : A Monte Carlo Simulation Model

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Felix Greberg; [2020]
  Nyckelord :Public Debt Management; Financial Mathematics; Portfolio Optimization; Ornstein–Uhlenbeck; Vector Autoregression; Term Structure Evolution; Nelson-Siegel; R; Monte Carlo simulation; Skuldförvaltning; Finansiell matematik; Portföljoptimering; Ornstein–Uhlenbeck; Vector autoregression; Ränteutvecklingsmodeller; Nelson-Siegel; R; Monte Carlo-simulering;

  Sammanfattning : It can be difficult for a sovereign debt manager to see the implications on expected costs and risk of a specific debt management strategy, a simulation model can therefore be a valuable tool. This study investigates how future economic data such as yield curves, foreign exchange rates and CPI can be simulated and how a portfolio optimization model can be used for a sovereign debt office that mainly uses financial derivatives to alter its strategy. LÄS MER

 4. 4. Monte Carlo-simulation of whole-body absorbed

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Mattias Jensen; Mikael Westlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Radiation protection is important when working in lab environments where radioactive sources are frequently used. Simplified geometrical models are sometimes used in literature or in education to analytically estimate the absorbed dose a human receives. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av Monte Carlo simulering för kostnadsbedömning av byggprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Stefan Marusic; [2019]
  Nyckelord :PERT; Monte Carlo; risk management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER