Sökning: "Agency Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 1414 uppsatser innehållade orden Agency Theory.

 1. 1. What motivates people to become entrepreneurs? : Everyday Entrepreneurship: A Scope to Practice Human Agency, An opportunity to be Socially Included.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Durdana Hassin Pritha; [2022]
  Nyckelord :Everyday Entrepreneurs; Entrepreneurial Motivation; Indicators of Entrepreneurial Motivation; Human Agency; Storytelling; Social Exclusion; Social Inclusion.;

  Sammanfattning : When highly successful entrepreneurs with big technology-based ideas are at the center of the academic and business discussions, this research concentrated on exploring the motivations of everyday entrepreneurs in Malmö. Most of the time everyday entrepreneurs are not considered to be worthy of observation, analysis or an inspiration for others. LÄS MER

 2. 2. Efterfrågan på frivillig revision : En undersökande studie av de mindre svenska företagen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filippa Dahl; Ida Melander; [2022]
  Nyckelord :Efterfrågan på revision; kön; likviditet; lönsamhet; skuldsättningsgrad;

  Sammanfattning : Revision har till uppgift att kontrollera bland annat ett företags konton för att jämföra det redovisade värdet med det verkliga värdet (Haapamäki, 2018, s. 82). En väsentlig del av revisionen är att detta ska genomföras av en extern part. LÄS MER

 3. 3. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 4. 4. Development of a Python Pipeline for the Analysis of Campylobacter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elvira Zetterberg; Evelina Andersson; Alma Nilsson; Moa Qvarnlöf; Corinne Olivero; Julia Sulyaeva; [2022]
  Nyckelord :Campylobacter; WGS; pipeline; sequence alignment; Illumina; ARIBA;

  Sammanfattning : Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, is a government agency that works for better animal and human health with a primary focus on infectious animal diseases. One of their projects involves tracking the spread of Campylobacter infection in broilers and the occurrence of antimicrobial resistance in these bacteria. LÄS MER

 5. 5. Goggan, avocado plants and Stockholmskosher : Doing Jewishness in contemporary Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Nir; [2022]
  Nyckelord :Jewishness; Jewish experience; doing Jewishness; practice theory; lived religion; Jewish life in Sweden; youth;

  Sammanfattning : This study seeks to understand how young Swedish Jews experience their Jewishness in contemporary Sweden. Many have tried to understand Jewishness through surveys. However, this study uses a qualitative approach as well as the lens of lived religion and theories of practice to move focus to how people do their Jewishness. LÄS MER