Sökning: "Prospekt"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Prospekt.

 1. 1. Ett prospektansvar som omfattar det emitterande bolaget : Huruvida prospektansvaret bör utvidgas och hur en sådan utvidgning bör utformas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Åhlander; [2022]
  Nyckelord :Aktiebolag; Börsrätt; Aktiebolagsrätt; Börs; Prospekt; Prospektansvar; Skadestånd; Skadeståndsrätt; Juridik; Affärsjuridik; Investerarskydd; Borgenärsskydd; Informationsansvar; Erbjudandehandling; Skadeståndsansvar; Harmonisering;

  Sammanfattning : Idag omfattar det skadeståndsrättsliga ansvaret för prospekt endast organledamöterna enligt regleringen i ABL. Frågan om ett utvidgat prospektansvar har genom en rapport från Finansinspektionen i september år 2021 fått ny aktualitet. LÄS MER

 2. 2. Den svenska IPO-frenzyn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Melin; Benjamin Noring; Nikki Samarzija; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Den svenska IPO-frenzyn Seminariedatum: 14-1-2022 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15HP Författare: Hugo Melin, Benjamin Noring, Nikki Samarzija Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: IPO, IPO-frenzy, Förstadagsavkastning, Hot issue market, Underprissättning Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger någon signifikant skillnad på de svenska aktiemarknaderna när en period som karakteriseras av anormalt många IPO:er jämförs med en stabilare period av IPO:er. Metod: Metoden för denna uppsats är av kvantitativ karaktär med deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Lägger cornerstone-investerarna pusslet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Lindell; Ulf Larsson; Magnus Lundh; [2021]
  Nyckelord :IPO; Cornerstone-investerare; Förstadagsavkastning; BHAR; Nordiska marknaden; Cornerstone investor; Initial return; Nordic market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Lägger cornerstone-investerarna pusslet? Seminariedatum: 14/01/2021 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ulf Larsson, Rebecka Lindell, Magnus Lundh Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: IPO, Cornerstone-investerare, Förstadagsavkastning, BHAR, Nordiska marknaden Syfte: Studiens syfte är att undersöka nordiska IPO:ers förstadagsavkastning och långsiktiga prestation. Vidare syftar studien till att undersöka huruvida de valda faktorerna kan förklara förstadagsavkastningen och den långsiktiga prestationen. LÄS MER

 4. 4. En ohållbar multipelexpansion? : En kvantitativ studie om påverkan av miljömässig hållbarhet på värdering av nyligen noterade företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felix Gratte; Ludwig Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att investera hållbart är en trend som vuxit sig starkt där allt fler investerare väljer att ta samhälls- och miljöansvar i sina investeringar. Dessutom har flertalet nya och etablerade företag valt att aktivt arbeta mot en förbättrad miljömässig hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Förvärvsbolag: Investerarskydd, informationsplikt och intressekonflikt - En undersökning av samspelet mellan Nasdaqs nordiska förvärvsbolagsregler och de unionsrättsliga informationskraven på värdepappersmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Aram Shokor Qasim; [2021]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; Law; Börsrätt; Värdepappersmarknadsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A shell company without an actual operation (acquisition company) can be listed on Nadaqs nordic market and acquire an unlisted company (target company) by merger. A merger is dependent on the shareholders approval at a special shareholders meeting. LÄS MER