Sökning: "Betong"

Visar resultat 11 - 15 av 921 uppsatser innehållade ordet Betong.

 1. 11. Environmental and technical evaluation of cement reduction and test methods for fibre reinforced shotcrete in tunnels

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Elin Brodd; Lina Östlund; [2022]
  Nyckelord :Shotcrete; Global Warming Potential; Environmental Product Declaration; Tunnel construction; Fibre reinforcement; Compressive strength; Residual strength; GGBS; Sprutbetong; Klimatpåverkan; Miljövarudeklaration; Tunnelbyggande; Fiberarmering; Tryckhållfasthet; Residualhållfasthet; Granulerad Masugnsslagg;

  Sammanfattning : The dominating support method for hard rock tunnels today is use of fibre reinforced shotcrete in combination with rock bolts. The fibre reinforced shotcrete secures smaller blocks, while rock bolts are used to support larger blocks in the rock. Application of shotcrete is done by spraying against the rock surface using compressed air. LÄS MER

 2. 12. Påldrivning: Jämförelse mellan luft- och vattendriven borrning : En utredning av jämförelser avseende slitage, logistik och driftkostnader

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Bengtsson; Pierre Bodin; [2022]
  Nyckelord :: percussion hammer; pilot; DTH; pile driving; wear; drill rig; casing; piston; check valve; water-handling; sedimentation; : sänkhammare; pilot; DTH; pålning; slitage; borrigg; foderrör; kolv; backventil; vattenhantering; sedimentering;

  Sammanfattning : Skanska Grundläggning in Region Special wishes to gain an increased understanding of the extent to which it differs in the wear of percussion hammers and pilot drill crowns, depending on which driving medium is used in down-the-hole drilling, as well as logistical and economic aspects depending on the chosen method. Down-the-hole drilling means that the hammer works down in the borehole and forms one of the components at the far end of the drill string together with a drill bit. LÄS MER

 3. 13. Framtagning av klimatsmart betong för 3D-skrivning

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Maryoo Mate; Aden Ibrahim; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 3D-printing was originally created for use in prototype manufacturing. It has been developed and adapted for use in a variety of sectors. Now this technology has the chance to revolutionize another sector, namely the construction sector. One problem with 3D writing is small nozzles that limit the size of the aggregate particles. LÄS MER

 4. 14. Det samtida arkitektoniska koldioxidfria  passiva huset : Byggnation av ett familjehus med miljövänliga material

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Alma Callderyd; [2022]
  Nyckelord :Passivhus; Arkitektur; Biofilihypotes; Hållbart byggande;

  Sammanfattning : Klimatkrisen har aldrig varit ett viktigare ämne, än vad den är nu. Ändå fortsätter vi att bygga med metall och betong trots att byggbranschen och byggherrarna är väl medvetna om utsläppen av koldioxid och växthusgaser. LÄS MER

 5. 15. Jämförelse av kostnad och klimatpåverkan mellan oarmerade och armerade betongväggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Filip Fredriksson; André Lövgren; [2022]
  Nyckelord :Betong; armering; oarmerad; lättarmerad; koldioxid; kostnad;

  Sammanfattning : In this study, the cost and carbon dioxide footprint of reinforced concrete walls and lightly reinforced concrete walls are compared. The reinforced concrete walls are designed according to EK2 and the lightly reinforced walls are designed by using the software tool CEN-Wall. LÄS MER