Sökning: "Glulam"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet Glulam.

 1. 1. LIMTRÄBALKAR SOM SUBSTITUT FÖR BETONG : En undersökning av limträbalkars substitutionseffekter sett till CO2 i atmosfären.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Alexina Brännlund; [2020]
  Nyckelord :substitution effects; glulam beams; concrete; CO2 mitigation; Jevons’ paradox.;

  Sammanfattning : Today, a lot of resources are put into researching technological solutions concerning “carbon neutral” displacement materials and products, with the common goal of mitigating the amount of carbon dioxide in the atmosphere. The aim of this study was to find out whether a displacement of concrete to glulam beams, in the construction industry, could create substitution effects that reduces the amount of carbon dioxide in the atmosphere. LÄS MER

 2. 2. Structural Assessment of the Glulam Arches at Stockholm Central Station

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial; KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Anders Naumburg; Kasper Krönlein; [2020]
  Nyckelord :Wood; Glulam; Glulam-arch; Hetzer system; Töreboda system; AB Fribärande träkonstruktioner; Curved I glulam cross-sections;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis was to investigate if suspension of heavy objectsis possible in the glulam arches at Stockholm Central Station. The main goal was todetermine the arches’ load carrying capacity’s utility ratio, in order to give knowledgeif additional loading can be added. LÄS MER

 3. 3. Olyckslaster för loftgångspelare enligt EKS 11 och Eurokod

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Petter Ljungkvist; [2020]
  Nyckelord :Brand; Påkörning; Olyckslast; Arbetsgång;

  Sammanfattning : Bakgrunden till arbetet är att EKS 11 och Eurokod ger möjlighet till egen tolkning vid dimensionering av olyckslaster. Dimensioneringen varierar därmed med den aktuella konstruktörens tolkning. Detta kan medföra en överdimensionering som är ekonomiskt och miljömässigt onödig. LÄS MER

 4. 4. Ledtider i sågverksindustrin Lead times in the sawmill industry – an analysis of flows and processes : en analys av flöden och processer

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Kristin Olovsson; [2020]
  Nyckelord :ekonomisk produktionskvantitet; ledtidskartläggning; processkartläggning; produktionsplanering; stopptidsanalys; sågverk; EPQ; lead time mapping; optimal batch size; production planning; sawmill; stop time analysis; value flow mapping;

  Sammanfattning : Den skogliga råvaran är en viktig del i ett mer hållbart samhälle, samt för Sveriges fortsatta välfärd. De sågade produkterna som vidareförädlas till limträbjälkar och korslimmade-väggelement, är viktiga delar för ett ökat byggande i trä. LÄS MER

 5. 5. Parametric design and optimization of steel and timber truss structures : Development of a workflow for design and optimization processes in Grasshopper 3D environment

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :FILMON WELDEGIORGIS; ANUP RAJ DHUNGANA; [2020]
  Nyckelord :Parametric design; Optimization; Parametric workflow; Steel; Timber; Truss; Grasshopper 3D; Karamba 3D; Galapagos; GH Python; Glulam; Finite Element Analysis;

  Sammanfattning : The demand for complex structures and the urge to perform more detailed structural analyses in an early stage of the project design phase has increased the use of parametric design in the construction sector, especially among architects and structural engineers. Also, an increasing demand for sustainable structures is creating pressure on engineers and architects to design optimized structures that consume as little resources as possible. LÄS MER