Sökning: "Glulam"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet Glulam.

 1. 1. Communitycenter in Gottsunda

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Christoph Leitner; [2019]
  Nyckelord :communitycenter; sustainability; flexibility; accessibility; local identity;

  Sammanfattning : The building of a communitycentre in Gottsunda is part of an uppgrade of the suburb. A main feature of the upgrade will be a city street along the tramway that will run through the area.To give the old and the new inhabitants of the area a chance to meet and form a local identity, the focus of the house will be accessibility and flexibility. LÄS MER

 2. 2. Bollhall i Säffle : En jämförelse mellan stål- och trästomme

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Rönnberg; Daniel Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Stomval; Limträ; Stål; Koldioxidutsläpp; hallbyggnad;

  Sammanfattning : SÄBO AB will construct a sports Centre in Säffle municipality, the sports Centre will be used for football practice and the outer dimension of the sports Centre was determined to be 40x70 m.   The purpose was to demonstrate price and carbon dioxide emissions for the production of glulam and steel frames, the cross-laminated timber, CLT, and Paroc curtain wall. LÄS MER

 3. 3. Experimental study on innovative connections for large span structural timber trusses

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Petter Werner Åström; [2019]
  Nyckelord :Timber structure; timber joint; large span trusses; experimental study; structural timber; birch plywood; reinforcement screws;

  Sammanfattning : Large span timber trusses are usually built with glulam. One problem with large span glulam trusses is that the connections needed to transfer the load between truss members are often complex and expensive. Another issue is transportation. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av spännviddstabell för ribbdäcksbjälklag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Jonas Samsvik; Adam Norén; [2019]
  Nyckelord :Glulam; CLT; Floor layers; joining joists; ribbed floor joists; wooden joists; cross laminated timber; full cooperation; effective width; idea moment of inertia; deflection; Austrian standard; ÖNORM; Limträ; KL-trä; Bjälklag; samverkansbjälklag; ribbdäcksbjälklag; träbjälklag; Korslimmat trä; fullsamverkan; effektivbredd; ideella yttröghetsmomentet; nedböjning; österrikiskstandard; ÖNORM;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att finna en beräkningsgång för ribbdäcksbjälklag så att en spännviddstabell kan skapas. Ett ribbdäcksbjälklag består av stående limträbalkar med en liggande KL-träskiva ovan som fungerar som golv. I detta examenarbete är KL-träskivan 2,4 meter bred och vilar på två limträbalkar. LÄS MER

 5. 5. Byggbara höga modulhus : Dynamisk analys av punkthus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rickard Häggström; Pär Olsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; Cross laminated timber; Modal analysis; Industrial production; KL-trä; Korslaminerat trä; Modulanalys; Industriell produktion;

  Sammanfattning : I denna studie studerades det hur ett 14 våningar högt bostadshus med en kärna av korslaminerat trä (KL-trä) och färdiga lägenhetsmoduler med regelstomme kan byggas på ett industrialiserat och enkelt sätt. Våningsantalet och produktionstypen fastslogs tidigt, i samråd med RISE, för att effektivt kunna granska ett sannolikt sätt att bygga hus i en nära framtid. LÄS MER