Sökning: "naturvård"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet naturvård.

 1. 1. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Alexander Westberg; [2019]
  Nyckelord :Privatskogsbruk; Skogliga mål; skogsförvaltning; kundnytta; metodtriangulering; enkät; ANOVA;

  Sammanfattning : Trenden inom skogsbruket är att strukturen av skogsägare förändras. Undersökningar som är gjorda på utvecklingen av skogsmarknaden visar att skogsföretagen har varit långsamma att anpassa sitt tjänsteutbud till skogsägarnas förändrade behov och detta har skapat ett gap mellan skogsägarnas behov och skogsföretagens tjänsteutbud. LÄS MER

 2. 2. Community structure of polyporous fungi after wildfire in boreal forest

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Isak Vahlström; [2019]
  Nyckelord :biodiversity; community composition; natural disturbance; forest fire; polyporous fungi; ; wood-decaying fungi;

  Sammanfattning : Wildfire is a natural disturbance that creates large amounts dead wood and contribute to a landscape of different successional stages, important for biodiversity. The number of wildfires have declined in boreal Fennoscandia due to effective fire suppression. LÄS MER

 3. 3. För naturen, mot framtiden : En studie kring naturvårdsarbete i Kils Naturskyddsförening 1982–1990

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Moa Göransson; [2019]
  Nyckelord :naturvård; miljöhistoria; miljörättsorganisation; miljöorganisation; naturskyddsföreningen;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i teorin att den svenska miljörörelsen växte medan dess politiska inflytande inte gjorde det, vilket ledde till en kritisk ståndpunkt i miljörörelsen gentemot de beslutande instanserna, har Kils Naturskyddsförenings naturvårdsarbete undersökts över perioden 1982–1990. Uppsatsen grundades på begrepp och idéer ur både miljöhistorie- och socialhistorieforskning, samt inslag av statsvetenskaplig forskning. LÄS MER

 4. 4. Användning av getter för naturvård i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefin Sandelius; [2019]
  Nyckelord :bete; sly; brandgator; betesmarker;

  Sammanfattning : Getter finns i hela världen. De har som störst betydelse i utvecklingsländer, men har även haft betydelse i Sverige för produktion av mjölk, kött, hudar, ragg och horn. Under mitten av 1800-talet fanns det cirka 170.000 getter i landet, men de minskade kraftigt när skogsindustrin tog fart, eftersom att de ansågs förstöra skog och mark. LÄS MER

 5. 5. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ylva Eriksson; [2019]
  Nyckelord :planeringsunderlag; naturvårdsprogram; naturvård; fysisk planering; kunskapsöverföring;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Kristianstad läns Natur- och kulturmiljövårdsprogram, Från Bjäre till Österlen, från 1996 och dess betydelse för den fysiska planeringen i Hässleholms kommun. Den pågående förlusten av biologisk mångfald (FN 1992) understryker behovet av fördjupad kunskap om landskapets naturvärden. LÄS MER