Sökning: "nyhetsmedier"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet nyhetsmedier.

 1. 1. Bilden av partiledaren : Hur manliga och kvinnliga partiledare framställs på bild i traditionella nyhetsmedier och sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska; Linköpings universitet/Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska

  Författare :Sandra Algebrant; Roger Brännlund; [2021]
  Nyckelord :Party Leader; Pictures; News Media; Social Media; Gender; Partiledare; Bilder; Nyhetsmedier; Sociala medier; Genus;

  Sammanfattning : The purpose of this Bachelor’s thesis is to investigate how party leaders appear in pictures in newspapers in relation to how they portray themselves in pictures in their own social media. We have conducted a quantitative content analysis of pictures from two newspapers and two social media. LÄS MER

 2. 2. Är det dags att bunkra upp? : En undersökning om hur svenska nyhetsmedier gestaltat livsmedelsförsörjning under coronapandemin.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Susan Mokhtarian; Simon Lundvall; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; coronapandemin; livsmedel; livsmedelsförsörjning; hamstring; krisjournalistik; nyhetsmedier.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine to which degree Swedish news media reported about food consumption during the coronavirus pandemic 2020 and how it was framed. The coronavirus pandemic caused several countries to shut down and citizens consuming behaviour started to change into purchasing more food and household supplies than usual. LÄS MER

 3. 3. "Several media reports today" – A comparative analysis of discursive practices within Swedish immigration critical media and public service media

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Gustaf Rossi; [2020]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Fake News; Fria Tider; Immigration; Nyheter Idag; Sveriges Radio; Sveriges Television; Swedish Election; Swedish Politics;

  Sammanfattning : Syftet med den här masteruppsatsen är att förstå nyhetsdiskurser i public service och invandringskritiska alternativmedier i Sverige. Uppsatsen fokuserar på hur de fyra största politiska partierna behandlar invandringsfrågan månaden före det riksdagsvalet 2018. LÄS MER

 4. 4. Kampen om framtiden : Svenska nyhetsmediers berättelser om den globala omställningen

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anna Löfdahl; [2020]
  Nyckelord :Omställning; klimatjournalistik; global journalistik; kosmopolitism; risksamhället; klimatomställning; global omställning; den Andre a;

  Sammanfattning : Klimatrapporteringen i svensk press har ökat markant sedan Parisavtalet undertecknades 2015. Samtidigt har de globala koldioxidutsläppen fortsatt att öka, med undantag för nedgången under 2020 års coronapandemi. LÄS MER

 5. 5. Mediers makt att forma individens verklighet En kritisk diskursanalys av legitimerande strategier av övervakning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Semah Agnes Il; Anton Levé; [2020]
  Nyckelord :Discourse; surveillance; news media; legitimation; legitimation strategies;

  Sammanfattning : Surveillance has increased in the media space, as a result of the changed view of risks and threats in the Western world. This can be seen as an effect of the terrorist attack on the World Trade Center on September 11th, 2001. Media's presentation of risks has led to an increased risk-awareness and concerns about crime and terror. LÄS MER