Sökning: "självreglering"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet självreglering.

 1. 1. “Med frihet kommer ansvar” - Pedagogers syn på gränser i utemiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anja Englund; Hannah Westford-Cooke; [2020]
  Nyckelord :Disciplin; Foucault; Förskola; Gränser; Makt; Positionering; Självreglering; Utemiljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka och få större förståelse för hur pedagoger upplever vilka utmaningar som uppstår i en utemiljö, utan fysiska gränser för var barnen får vistas, och vilken betydelse disciplin får inom förskolans ramar. Utgångspunkten för fallstudien var en uteverksamhet med en unik avdelning helt utan inhägnad såsom staket. LÄS MER

 2. 2. Anpassningar för elever med ADHD och med matematiksvårigheter i särskilda undervisningsgrupper : Några pedagogers erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Karin Forsberg; Ida Björklund; [2020]
  Nyckelord :ADHD; matematiksvårigheter; specialpedagogik; särskilda undervisningsgrupper;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie genomförde vi fokusgruppsintervjuer med pedagoger som arbetar i särskilda undervisningsgrupper. Syftet med studien var att få kunskap om vilka erfarenheter några pedagoger i grundskolan har om särskilda undervisningsgrupper som åtgärd för att öka måluppfyllelsen för elever med ADHD och med matematiksvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Vad främjar en bestående viktminskning hos vuxna med tidigare övervikt? : En systematisk litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elaine Frööjd; Madeleine Stolt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är stora globala folkhälsoproblem som ökar risken för att drabbas av ett flertal välfärdssjukdomar. Övervikt är därmed en av de främsta orsakerna till förlorade friska levnadsår. LÄS MER

 4. 4. Ett medvetet andetag : En metasyntes om mindfulness främjande effekt på elevers psykiska hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Nygren; Åsa Rönnblad; [2020]
  Nyckelord :Mindfulness; Mental health; Schoolchildren; Mindfulness; Psykisk hälsa; Skolelever;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar stadigt bland barn och unga i skolåldern. Forskning visar att mindfulness främjar individens psykiska och fysiska hälsa. Implementering av mindfulness har blivit allt vanligare i skolor både nationellt som internationellt. LÄS MER

 5. 5. A Novel Approach to Youth Crime Prevention: Mindfulness Meditation Classes in South African Townships

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katharina Kneip; [2020]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; youth aggression; crime; youth crime prevention; cost-effective; crime prevention; crime rates; psychometric; survey questionnaire; psychological scales; aggression scale; self-efficacy scale; regression analysis; quantitative study; empowerment; youth agency; youth development; development; sustainable approach; self-development; Psychology; Social Psychology; abuse; trauma; risk factors; protective factors; townships; poor area; violent area; Khayelitsha; Guguletu; Mitchell s Plain; Ghetto; Africa; South Africa; Cape Town; Cape Flats; school; mindfulness meditation; mindfulness; meditation; Kabat-Zinn; future; resilience; subconsciousness; subconscious brain; emotional brain; decision making; aggression; disruptive behavior; self-efficacy; self-esteem; self-regulation; emotional regulation; subconsciousness; subconscious behavioral patterns; Neuroscience; Political Science; Development Studies; Peace and Conflict; Uppsala; Jugendgewalt; Jugendkriminalität; Jugendaggression; Aggressionsbewältigung; Gewalt; Verbrechensrate; Gewaltrate; Jugendgewaltprävention; Gewaltprävention; Survey-Studie; Umfrage; psychologische Skalen; Aggressionsskala; Selbstwirksamkeitsskala; Regressionsanalyse; Quantitative Studie; Handlungsfähigkeit; Jugend; nachhaltig; Entwicklungsarbeit; Entwicklung; Selbstentwicklung; Psychologie; Sozialpsychologie; Missbrauch; Trauma; Risikofaktor; Schutzfaktor; Townships; Armenviertel; Konfliktgebiet; Ghetto; Cape Town; Cape Flats; Khayelitsha; Südafrika; Afrika; Schule; Primarschule; weiterführende Schule; Achtsamkeit; Meditation; Mindfulness Meditation; Kabat-Zinn; Zukunft; Resilienz; Aggression; Selbstvertrauen; Selbstwirksamkeit; Selbstbewusstsein; Selstregulierung; Emotionsregulierung; unbewusste Verhaltensmuster; Unterbewusstsein; Neurowissenschaft; Politikwissenschaft; Entwicklungsstudien; Friedensforschung; Uppsala; Ungdomskriminalitet; brottslighet; förebyggande av brott; enkätundersökning; psykologiska skalor; aggressionsskala; egeneffektivitetsskala; regression; kvantitativ; ungdomsutveckling; utveckling; självutveckling; psykologi; socialpsykologi; övergrepp; trauma; riskfaktorer; skyddsfaktorer; townships; fattiga område; kriminellt område; Khayelitsha; Afrika; Sydafrika; Kapstaden; skola; mindfulness meditation; mindfulness; meditation; Kabat-Zinn; framtid; motståndskraft; aggression; störande beteende; självförmåga; självkänsla; självreglering; emotionell reglering; neurovetenskap; statsvetenskap; utvecklingsstudier; fred och konfliktstudier; Uppsala;

  Sammanfattning : Children growing up in poor areas with high crime rates are shown to easily get involved in violent actions and criminal gangs. In South Africa, despite considerable efforts to reduce youth delinquency, youth crime rates are still disturbingly high – specifically, in the townships of the Cape Flats. LÄS MER