Sökning: "självreglering"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet självreglering.

 1. 1. Könskvotering till bolagsstyrelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Johansson; [2019-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Könskvotering till bolagsstyrelser är ett ständigt aktuellt ämne som diskuteras flitigt i media. Efter två svenska lagförslag på området som dragits tillbaka på grund av politiska motsättningar är frågan om lagregleringens vara eller inte vara fortfarande aktuell. LÄS MER

 2. 2. Ger mindfulness ökad viktminskningseffekt vid behandling av övervikt eller fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eva Odlander; Hanna Södergren; [2019-06-25]
  Nyckelord :mindfulness; viktminskning; övervikt; fetma; Mindfulness; weight loss; obesity; overweight;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är en av dagens ledande orsaker till ökad morbiditet ochmortalitet. Över hälften av den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller fetma, vilket ställerstora krav på sjukvården. Övervikt och fetma kan orsaka psykiskt lidande som depression, ångestoch stigma. LÄS MER

 3. 3. Att studera på distans : En kvalitativ studie om studenters perspektiv på distansstudier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ladan Sahebi; Azar Staf; [2019]
  Nyckelord :distansutbildning; distansstudier; flexibilitet; självreglering; e-lärande; livslångt lärande;

  Sammanfattning : Att studera på distans En kvalitativ studie om studenters perspektiv på distansstudier Syftet med denna studie är att undersöka studenters upplevelse av distansstudier. Syftet ska besvaras genom följande frågeställningar:   -          Vilka möjligheter upplever studerande att distansstudier medför? -          Vilka utmaningar upplever studerande att distansstudier medför?   I denna studie har en kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Kognitiv kontroll, självreglering och impulsivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Maxine Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :kognitiv kontroll; självreglering; impulsivitet; exekutiva funktioner; top-down kontroll;

  Sammanfattning : Kognitiv kontroll är förmågan att flexibelt anpassa sitt beteende till en eller flera specifika inre motiverande handlingar. Kognitiv kontroll möjliggör denna fokusering för de krav som informationsprocessen kräver. LÄS MER

 5. 5. Mindfulness i skolan -en häslofrämjande intervention i förhållande till empowerment och SOC

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jessica Svensson; [2019]
  Nyckelord :Health promotion; mindfulness; school; empowerment; SOC; school-environment; school-work; well-being; Hälsofrämjande; mindfulness; skola; empowerment; SOC; välbefinnande; skolarbeten socialskolmiljö;

  Sammanfattning : Efter att ha medverkat i mindfulness-programmet ”Mitt Lugn” två till tre gånger i veckan under sex veckor anmälde sig tolv gymnasieelever till en intervju. En kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera intervjuerna. LÄS MER