Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 6 - 10 av 187 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 6. Skyltdocka eller vän? En kvalitativ intervjustudie om virtuella influencers som marknadsförare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Malmström; Jasmin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Virtuella influencers; influencer marketing; varumärkeskommunikation; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med att konsumenter får allt större valmöjligheter ställs också högre krav på varumärken att arbeta strategiskt med sin varumärkeskommunikation. Influencer marketing i sociala medier har därför de senaste åren ökat i popularitet, med förhoppning att det inflytande en influencer har ska påverka konsumenters attityd gentemot varumärket positivt. LÄS MER

 2. 7. Proteintillskott eller inte? : en studie om intag av protein och inställningen till proteintillskott hos styrketränande män

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Simon Johansson; Marcus Dickson; [2020]
  Nyckelord :Exercise; eating registration; food supplements; protein; attitude; Träning; kostregistrering; kosttillskott; protein; inställning;

  Sammanfattning : Inledning: Den svenska träningstrenden fortsätter enligt stadiums årliga undersökning om svenskarnas träningsvanor. Enligt Livsmedelsverket är kosttillskott ett komplement som ska konsumeras utöver den vanliga kosten, och motiveringen till att idrottare använder kosttillskott är exempelvis för att skydda hälsa och prestation. LÄS MER

 3. 8. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Michaela Axbäck; [2020]
  Nyckelord :kunskapsförsörjning; rekryteringsstrategi; samverkan;

  Sammanfattning : Med skogen som klassrum finns möjligheter till att integrera ämnesundervisning för samtliga årskurser i grundskolan, samtidigt som eleverna får förutsättning att lära sig om samband i naturen – i praktiken. En positiv effekt av samverkan mellan näringslivet och skolan är möjligheten att bredda kunskapen hos eleverna, de framtida arbetstagarna, om branschers roll i samhället samt vilka yrken och arbetsmöjligheter som finns. LÄS MER

 4. 9. Evaluating Introduction of the Business Judgment Rule in Sweden : A Comparative Study of Accountability of the Board of Directors in Sweden and Delaware

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Teona Svanidze; [2020]
  Nyckelord :accountability of the board of directors; the Swedish companies act; the business judgment rule; the board of directors; the values of authority and accountability;

  Sammanfattning : The Swedish corporate law scholars have long debated whether there is something similar to the American business judgment rule (BJR) in the Swedish Companies Act (SCA). Recently, the discourse shifted to claim that the BJR exists in Swedish case law and should be introduced in the SCA in the form of a statute. LÄS MER

 5. 10. Evaluating the agile transformation process from an HR’s perspective : A study to investigate challenges arising for HR and their role in an agile transformation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Felicia Ekman; Sofia Blonde; [2020]
  Nyckelord :Human Resources HR ; Traditional HR; Agile Transformation; Agile applied to HR; Change Process; HR’s Role;

  Sammanfattning : Today many organisations are transforming from a traditional structure to an agile structure to be able to work more efficiently, meet the fast changes that are continuously happening and make sure not be outperformed by competitors. Agile was from the beginning a set of values and principles designed for software development but it has scaled and today it includes the whole organisation. LÄS MER